AYT Fizik: Basit Harmonik Hareket TEST - 1


Basit Harmonik Hareket konusu AYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Basit Harmonik Hareket Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Basit Harmonik Hareket konusu AYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Basit Harmonik Hareket Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Fizik: Basit Harmonik Hareket TEST - 1
1.
Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi x = 5.cos20πt (m, s) dir.

Buna göre;

1- Hareketin genliği 5 m dir.

2- Hereketin frekansı 10 Hz dir.

3- Cismin periyodu 0, 1 s dir.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.


Bir cisim K - N noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.

Buna göre;

1- Cisim, L den O ya gelirken hızlanır.

2- Cismin O daki ivmesi en büyüktür.

3- Cisim, KL ve LO aralıklarını eşit sürede alır.

önermelerinden hangileri doğrudur?  (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.


Bir cisim, K - N noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cisim K den harekete geçtikten 2 s sonra ilk kez L noktasından geçiyor.

Buna göre, hareketin periyodu kaç saniyedir?  (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
5.
ip uzunluğu 0,1 m olan basit sarkacın salınım periyodu kaç saniyedir?   (n = 3; g = 10 m/s2)
Doğru Cevap: "D" 0,6
Soru Açıklaması
6.
Uzanım denklemi x = 0,2.cos100πt (m, s) olan basit harmonik hareket için;

1- Maksimum hızı 20π dir.

2- Maksimum ivmesi 2000π2 dir.

3- Uzanımının 0, 1 m olduğu noktadaki ivmesi 1000π2 dir.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Basit harmonik hareket yapan bir cismin frekansı 20 Hz, genliği 0,2 m dir.

Buna göre, cismin maksimum hızı kaç m/s dir?   (π = 3)
Doğru Cevap: "E" 24
Soru Açıklaması
8.
Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi x = 10.cos3πt (m, s) dir.

Buna göre, cismin uzanımının 6 m olduğu anda hızının büyüklüğü kaç m/s dir?   (π = 3)
Doğru Cevap: "C" 72
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.


X - Y noktaları arasında basit harmonik hareket ya­pan K, L ve M cisimlerinin verilen konumlardan ge­çerken kuvvet, ivme ve hız vektörleri şekildeki gibi gösterilmiştir.

Buna göre, hangi cismin vektörleri doğru gös­terilmiş olabilir?   (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
Doğru Cevap: "B" yalnız L
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.