AYT Edebiyat: Tiyatro TEST - 1


Tiyatro konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Tiyatro Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tiyatro konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tiyatro Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Tiyatro TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisindeki tiyatro terimi yanlış açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tirat: Oyuncuların birbirlerine karşı söyledikleri söz­ler, karşılıklı konuşmalar.
Soru Açıklaması
2.
1950'Ierde oyun yazmaya başlayan ve tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini veren yazar, Türk tiyatrosunun ilk epik tiyatrosu olan Keşanlı Ali Destanı ile dünya çapında tanındı. Oyun sinemaya da aktarıldı. Sonraki dönemlerde konularını güncel ve sosyal konulardan alan siyasal-sosyal taşlamanın ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik tiyatro ve kabareleri Türk ti­yatrosunun klasikleri oldu.

Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangi­sidir
Doğru Cevap: "A" Haldun Taner
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda aşağıdakilerin hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel tiyatronun unsurlarından tamamen sıyrılma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "E" Eskişehir'de bir tiyatroya adı verilen Recep Bilginer, oyunlar yanında pek çok roman da kaleme almıştır. 2005'te yayımlanan ve haftalarca çok satanlar lis­tesinde kalan Ah Şu Çılgın Türkler bunlardan biridir.
Soru Açıklaması
5.
Şiirlerinde, yaşadığı dönemde etkili olan Garip hare­ketinden etkilenmedi. Sevinç, sevgi, özlem gibi bireysel duyguların yanında çağın toplumsal sorunlarını ele aldı. Roman ve hikayelerinde çoğunlukla Ege Bölge­si'ndeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işledi. Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tü­tün bunlardan bazılarıdır. Nalınlar, Derya Gülü, Susuz Yaz oyunlarından birkaçıdır.

Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "D" Necati Cumalı
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun önemli isim­lerindendir. Ele aldığı konular psikolojik ve toplumsal alanları kapsayacak biçimde çeşitlilik gösterir. Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar, Tohum ve Toprak, Fadik Kız, Gecenin Sonu oyunlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "B" Orhan Asena
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi Turan Oflazoğlu'na ait bir eser değildir
Doğru Cevap: "C" Boş Beşik
Soru Açıklaması
8.
(1) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu, Cumhuriyet'in ilk yılarından başlayarak giderek gelişir. (2) Cumhuriyet'in ilk yıllarında oyun yazarlarının daha çok tarihe ve efsa­nelere yönelerek ulusçuluğu aşılamaya çalıştığı görü­lür. (3) İlerleyen yıllarda tiyatro konuları çok çeşitlilik kazanmış, bireyden topluma hemen her konu işlenmiş-tir. (4) Konu bakımından böylesine zenginleşen Cum­huriyet tiyatrosu, teknik anlamda pek ilerlememiştir. (5) Oyunlarda yer yer geleneksel Türk tiyatrosundan gelen unsurlardan faydalanıldığı görülür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki oyunların hangisi Cumhuriyet Dönemi'n­de kaleme alınmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kocalar Mektebi
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarından olan sanatçı 1959'da Sinema - Tiyatro dergisinin açtığı yarışmada tek perdelik oyunu Midas'ın Kulakları ile birinci olmuş­tur. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen yardımcılı­ğı ve dramaturgluk yapan sanatçının eserlerinden ba­zıları şunlardır: Ben Anadolu, Deli Dumrul, Bağdat Ha­tun, Midas'ın Altınları. ..

Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Güngör Dilmen
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Tiyatro TEST - 1
11.
Aşağıdakilerin hangisi modern tiyatroda olmayan, geleneksel tiyatroya özgü bir kavramdır
Doğru Cevap: "E" Hayalbaz
Soru Açıklaması
12.
Oyuncuların, içsel duygularını belirginleştirmek için başvurdukları el, kol hareketlerine -------, yüz hareket­lerine de -------, adı verilir. Tiyatroda içinde hiç -------, bulunmayan yani sözsüz oyunlar da vardır. Bunlar vücut hareketleriyle konuyu anlatır. Böyle tiyatrolara ------------ adı verilir.

Bu parçadaki boş yerlere aşağıdakilerin hangisin­de verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" jest - mimik - diyalog - pandomim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.