AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 3


Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Tanzimat Dönemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tanzimat Dönemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 3
1.
- A. Hamit Tarhan

- Namık Kemal

- Şinasi

Bu üç sanatçının ortak özelliği aşağıdakilerin hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "E" Romanlarında yanlış Batılılaşma, kölelik, zorla evlilik gibi konuları işlemişlerdir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi'nde ya­zılmış bir eleştiri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yadigar-ı Şebab
Soru Açıklaması
3.
Tanzimat Dönemi'nde gerçekleştirilen "ilk"ler açık­lanırken aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır
Doğru Cevap: "A" Batı edebiyatından yapılan ilk şiir tercümeleri: 1859'da Şinasi tarafından Müntehabat-ı Eş'ar adı ile yayımlanmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Tanzimat Dönemi'nde sanatçıların eserlerinin başına yazdıkları ön sözlerin, edebiyat tarihi açısından ayrı bir yeri vardır. ------------ yayımladığı özel gazeteye yazdığı Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Namık Kemal'in tiyat­roya bakışını anlattığı ------------ bunlardandır. Bir diğeri de Ziya Paşa'nın ------------ adlı makalesindeki divan edebiyatını ve dilini eleştiren görüşleriyle tezat oluştu­ran fikirlerini ortaya koyduğu ------------ adlı eserine yazdığı ön sözdür. Burada Osmanlıcanın Arapça ve Farsça ile zenginleştiğini savunur, divan edebiyatını över.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Şinasi'nin - Celal Mukaddimesi - Şiir ve İnşa Harabat
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 2. Tanzimat Dönemi'nde yaşadığı halde onların sa­nat anlayışlarını kimi bakımlardan benimsemeyen Muallim Naci'nin Ateşpare, Füruzan, Şerare gibi romanlarının yanında lslahat-ı Edebiyye gibi inceleme - araştırma kitapları da bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi, ötekilerden farklı türde yazılmış bir eserdir?
Doğru Cevap: "D" Felatun Bey'le Rakım Efendi
Soru Açıklaması
7.
Ahmet Mithat Efendi'nin romanları konuları bakımın­dan çeşitlilik gösterir.

Bu romanlarında;

1- Gerçeklere ve gözlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalma­ya

2- Kendi kişiliğini gizlemeyip okuyucusuyla konuşma­ya

3- Zaman zaman konu dışına çıkarak farklı bilgiler ver­meye

4- Seçkin bir sanat dili ve üslubu kullanmaya

5- Yalnız olayları anlatmakla yetinmeyip kahramanların özelliklerini de belirtmeye

Yukarıdaki cümle, numaralanmış yargıların hangi­leriyle tamamlanamaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
8.
1- Divan edebiyatı geleneğini eleştirip yıkmaya çalışma

2- Kendini toplumu modernleştirmekten sorumlu tutma

3- Gerçekçiliği benimseyip eserlerinde uygulama

4- Fransız edebiyatı şair ve yazarlarını örnek alma

5- Divan şiirinden farklı , sade bir dil anlayışını yerleştirmeye çalışma

Numaralanmış özelliklerin hangileri 1. ve 2. Tanzimatçılarda ortaktır
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Tanzimat Dönemi edebiyatında aşağıdakilerin han­gisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Batı edebiyatından alınan yeni türler, ulusal değerler ve edebi anlayış çerçevesinde yeniden şekillendiril­miştir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde görülen türler bir arada verilmiştir
Doğru Cevap: "C" Roman - Tiyatro - Makale - Gazete
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Tanzimat Dönemi TEST - 3
11.
Aşağıdakilerin hangisi 2. Dönem Tanzimatçıları, 1. Dönem Tanzimatçılardan ayıran bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "C" Batı edebiyatını örnek alma
Soru Açıklaması
12.
Bu dönemde siyasal baskılar nedeniyle sanatçılar bireysel konulara yönelmiş, eserlerine toplumsal bir işlev yüklememişlerdir. Bu nedenle doğrudan halka seslenen bir tür olan tiyatro da ikinci planda kalmıştır. Dönemin en önemli tiyatro yazarı A. Hamit Tarhan, sah­neleme tekniğini önemsemeden oynanmak için değil, okunmak için tiyatrolar yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2. Tanzimat Dönemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.