AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 1


Şiirde Yapı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiirde Yapı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiirde Yapı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiirde Yapı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir gazelin her dizesine bir kısa dize ekleyerek oluşturulan nazım şekline müstezat denir.
Soru Açıklaması
2.
Nesini söyleyim canım efendim

Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim

Arzuhal eylesem deftere sığmaz

Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinin hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Koşma
Soru Açıklaması
3.
1- Her beyit kendi arasında kafiyelidir: aa/bb/cc ...

2- Destan Dönemi'nden başlayarak Türklerin kul­landığı ulusal bir nazım şeklidir.

3- Beyit sayısında sınırlama yoktur, binlerce beyitten oluşanları vardır.

4- Aşk konusu işlenmiş, farklı konulara yer verilmemiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mesnevi nazım şekli ile ilgili bir bilgi yanlışı ya­pılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde kasidenin türleri ya da bölümleriyle ilgili yapılan açıklama yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mersiye : Kaside kim ya da ne için yazılmışsa o, bu bölümde övülür.
Soru Açıklaması
5.


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi bir gazelde konu olarak ele alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Zamandan ve dönemin şartlarından şikayet
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda verilen tanımlardan hangisi, kavramlar­dan herhangi biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki beyitlerin hgisi bir mesneviden alın­mış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Olur ma'şük dağ u zahmete talib Nişan lazımdır aşıklara Galib
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Varsağı; yiğitlik, kahramanlık konularının işlendiği koşma türüdür.
Soru Açıklaması
10.
(I) Divan edebiyatında beyit, dörtlük ve bentlerle kurul­muş nazım şekilleri vardır. (II) Gazel, kaside, mesnevi müstezat, beyitlerle yazılır ama beyit sayıları, kafiye düzenleri, konuları kimi farklılıklar barındırır. (III) Rubai, tuyuğ, şarkı, murabba dörtlüklerle yazılan nazım şekil­leridir. (IV) Bunlardan tuyuğ ve şarkı halk edebiyatı na­zım şekillerinden esinlenilerek Türkler tarafından oluş­turulmuştur. (V) Terkibibent ve terciibent de bendlerle yazılır ve her bir bendleri ortalama beş-on dörtlükten oluşur.

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiirde Yapı TEST - 1
11.
Aşağıdakilerin hangisi bir gazelin matla (ilk) beyti olabilir?
Doğru Cevap: "A" Gitdin amma ki kodun hasret ile canı bile İstemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile
Soru Açıklaması
12.
Her beytin kendi kendi arasında kafiyelenmesi, hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkan tanır. Diğer nazım şekillerinde kafiye bulma zorluğu, şairleri uzun metinlerde bu şekli kullanmaya yöneltmiştir. Uzun aşk hikayeleri, ahlakı eserler bu nazım şekliyle yazılmıştır.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden ­hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mesnevi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.