AYT Edebiyat: Şiir ve Zihniyet TEST - 1


Şiir ve Zihniyet konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiir ve Zihniyet Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiir ve Zihniyet konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiir ve Zihniyet Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiir ve Zihniyet TEST - 1
1.
Cennet cennet dedikleri

Birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver onları

Bana seni gerek seni

Yunus durur benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni

Bu dizelerin yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Tasavvufi inançlar şiire yansır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir dönemin zihniyeti, şairin dil ve üslup özellikleri­ni etkilemez.
Soru Açıklaması
3.
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz

Arkadaş biz bu yolda türküler tutturmuşken

Sana uğurlar olsun ... Ayrılıyor yolumuz

Bu dizeler, dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağı­dakilerin hangisini yansıtır?
Doğru Cevap: "A" Sanat, halka yönelmelidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşık olana aşk odundan nişan gerek

Bağrı kebab gözlerinin yaşı kan gerek

Yari diyen gerek kim ola gayrden beri

Canan isteyen kişiye terk-i can gerek

Cevr ede tahammül eden yari arzu

Sabr ede hara her kim ona gülistan gerek

Bu dizelerin yazıldığı dönemin zihniyetine ilişkin olarak;

1- Toplumsal konular şiire girmiştir.

2- Şiir, düşünceleri yaymanın bir aracı olarak görül-müştür.

3- Ahenk ögeleri önemsenmiştir.

4- Arap ve Fars edebiyatlarından etkilenilmiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Ne kadar güzel

Yolun üstündeki bina

Yıkıldığı zaman

Bilinmeyen bir ufuk görmek

Onun sesi

Bir arkadaşıma

Denizden geçen

Motorları hatırlatıyor

Bu dizelerden hareketle dönemin zihniyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Şiirde imgeler ve çağrışımlar öne çıkarılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
( ... ) Bir ses duydum, dönüp baktım bir kadın:

Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz dargın ( ... )

- Ne o bacı?

- Ot yiyoruz n' olacak!

- Tarlan yok mu?

- Ne öküz var, ne toprak

Bugüne dek ırgat gibi didindim

Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim.

Bundan sonra ...

- Kocan nerede?

- Ben dulum.

Kocam şehit, bir ninem var, bir oğlum

- Soyun sopun?

- Onlar dahi hep yoksul

Ah efendi bize karşı İstanbul

Neden böyle sert yalçın taş gibi

Taşraların hayvanlık mı nasibi ( ... )

Bu dizelerden hareketle, dönemin zihniyetine iliş­kin aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal sorunlar konu olarak şiire girmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Bir şiirden hareketle;

1- dönemin zihniyeti

2- şairin yaşam görüşü

3- kültürün değişim aşamaları

4- şairler arasındaki üslup farklılıkları

ifadelerinin hangileriyle ilgili fikir edinilebilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği, şehidim son örtüsü

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım

dizelerinin, ülkenin işgal edildiği dönemlerde yazıl­ması, şiirle aşağıdakilerin hangisi arasındaki iliş­kiyi ortaya koyar?
Doğru Cevap: "E" Zihniyet
Soru Açıklaması
9.
Eyerleyin kır atımın ikisin

Fethedeyim düşmanların hepisin

Sabah namazında Bağdat kapısın

Allah Allah deyip açtı Genç Osman

Bu dizelerde, zihniyet üzerinde aşağıdakilerin han­gisinin etkisi belirgin olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "D" Askeri olayların
Soru Açıklaması
10.
Milliyyeti nisyan ederek her işimizde

Efkar-ı fırenge tebaiyyet yeni çıktı

dizelerinde Ziya Paşa: "Her işimizde milli benliğimizi unutarak Batı düşüncesine bağlanmak yeni çıktı." demektedir.

Buna göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Şiir, dönemin sosyal eleştirisini yapmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.