AYT Edebiyat: Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair TEST - 1


Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiir ve Gelenek - Yorum - Metin ve Şair TEST - 1
1.
I.

Yürü bire yalan dünya

Yalan dünya değil misin

Hasan ile Hüseyin'i

Alan dünya değil misin

II.

Pir Sultan Abdal'ım dervişler gezer

Aradım bulamadım derdimi yazar

Şimdi benim dostum cennette gezer

Kalma benim için yolundan güzel

Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış bu dörtlük­lerle ilgili olarak söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Aynı şiir geleneğine aittirler.
Soru Açıklaması
2.
Seher bülbülüsün gider gelmezsin

Gelirsen de güzel baki kalmazsın

Seni uçuranlar murat almasın

Hiç mi bilir yoktur halimden güzel

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ölçülü ve uyaklıdır.
Soru Açıklaması
3.
I.

Varaydın gönül yaraydın

Her yer karanlık yar aydın

Hem ilaçtın hem yaraydın

Zırhımı deşip yaraydın

II.

Ne vakit Maçka'dan geçsem

Limanda hep gemiler olurdu

Ağaçlar kuş gibi gülerdi

Bir rüzgar aklımı alırdı

Bu iki şiiri karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Her ikisinde de sanatlı söyleyişten kaçınılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
1- Şair doğal gerçekliğe bağlı kalmak zorundadır.

2- Divan şiiri geleneğine bağlı şairler, şiirde en çok biçim güzelliğini önemser.

3- Bir şiire bakılarak dönemin zihniyeti, şiir geleneği ve şairin tavrı ile ilgili ipuçlarına ulaşılabilir.

4- Gelenek, şairin kendi birikimiyle oluşturduğu özgün bir yapıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
5.
eğer bir gemi demirlenmişse boğaz'da

dolmabahçe önlerinde

sen böyle gemiler düşün sabahlara kadar

hep yorgun gemiler düşün

dahası var

pencereler ağarsın

tan yerleri ağarsın

taze bademler gibi ağarsın bırak

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "B" Modern şiir geleneğine özgü nitelikler taşımaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "C" Tema, şiirin özüdür; bireysel temaları işleyen bir şiirin gerçek bir şiir olduğu söylenemez.
Soru Açıklaması
7.
Su gibi kanımı toprağa kardın

Ne sanırsın garibin kanı yok mu


Cemal-i hüsnüne mağrur olursun

Kemal-i hüsnünün noksanı yok mu

Bu dizelerin ait olduğu şiir geleneği aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Divan şiiri geleneği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi, ötekilerden farklı bir şiir ge­leneğine aittir?
Doğru Cevap: "E" Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum Sen ölmeden rüveyda, at vuruldu ben öldüm
Soru Açıklaması
9.
elinin tersiyle itip dünyayı

bir sandalye üstünde karardı güneş

boşlukta çırpınan her yıldız matem

pencereden bakan her serçe ağıt

Mesude içli bir genç kız

uzandı boylu boyunca

annesinin çiçekli kollarına

yapayalnız

Bu dizelerden hareketle modern şiir geleneğiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal duyarlılıklar uyandırmak amacıyla ya­zılır.
Soru Açıklaması
10.
---------, tuğla tuğla örülerek yükselen bir duvara ben­zetilebilir. Her şair, bu tuğlalardan biridir. Her biri, bir diğeriyle ilişkili olan şairler topluluğu koskocaman bir şiir birikimi meydana getirir. Onlardan sonra gelenler de buna yeni bir şeyler ekler.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Şiir geleneği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.