AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 2


Şiir Bilgisi konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiir Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiir Bilgisi konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiir Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 2
1.
Nedendir de kömür gözlüm nedendir

Şu geceki benim uyuyamadığım

Çetin derler ayrılığın derdini

Ayrılık derdine doyamadığım

Yukarıda verilen dörtlük bir ------------- alınmıştır. --- şiir türüne örnektir ve ilk dizesinde -----------­sanatı yapılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" koşmadan - Lirik - teşbih
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisin bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Duygulu ve coşkulu şiir anlamına gelen epik şiir­lerde didaktik ya da lirik unsurlar bulunmaz.
Soru Açıklaması
3.
I.

Merhaba duvarıma vuran ışık!

Kaşığımdaki çorba, merhaba!

Merhaba uğuldayan orman!

II.

Bir dem mi var ki ah ederek anmaya gönül

Ey serv-i kad seninle geçen rüzgarını

Numaralanmış dizelerin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de ait oldukları şiirlerin ilk bölümleridir.
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki açıklama ve kavramlar eşleştirildiğinde numaralanmış açıklamaların hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
5.
Anlat bana gül goncası

Gördün mü gül dikensiz

Gül renkli yüzün benli de

Göğsün niye bensiz

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Hece ölçüsü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde, yapılan açıklama verilen şiirle örneklenemez?
Doğru Cevap: "D" Genellikle dize sonlarındaki anlamca farklı, yazılış­ça aynı sözlere cinas adı verilir. Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni Bir dem belayı aşktan etme cüda beni
Soru Açıklaması
7.
Kapama gözlerini; karanlıktan korkarım

Atlıları kaybeder yolunu, hasretimin

Posta güvercinleri geri dönmez ülkeme

Yaslı dereler gibi umutsuzluğa akarım

Kapama gözlerini; karanlıktan korkarım

Bu dizelerde;

1- tam kafiye

2- kişileştirme

3- teşbih

4- cinas

kavramlarının hangileri örneklenebilir?
Doğru Cevap: "D" 2. ve 3.
Soru Açıklaması
8.
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma

Gerçek erenlerin sözünden çıkma

Eğer insan isen ölmezsin korkma

Aşığı kurt yemez uçda değildir

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Telmih sanatı
Soru Açıklaması
9.
Konuştun güneşi hatırlıyordum

Gariptir yepyeni bir sesin vardı

Bu ses öyle benim öyle yabancı

Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı


Dişlerin öpülen çocuk yüzleri

Güneşe açılan küçük aynalar

Sert içkiler keskin kokular dişlerin

İçinden geçilen küçük aynalar

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Dörtlük nazım birimi ve sarma uyak örgüsüyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Doldursa içimi orada

Baygın kokusu iğdelerin

Bilmese tadını kederin

Bu her alemden uzak ada

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Halk şiiri geleneğine aittir.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 2
11.
Aşağıdakilerin hangisinde sanatlı söyleyiş daha belirgindir?
Doğru Cevap: "C" Bilemezsin, içimde bir denizdir yaşamak Sen, denizin en uzak noktasında şen şakrak
Soru Açıklaması
12.
• Bir şiire yansıyan, dönemin anlayış ve zevk bütünü

• Şiirde ses tekrarına yaslanan bir ahenk unsuru

• Bir şiire hakim olan duygu ya da düşünce

• Genellikle dize sonlarındaki aynı görevli ekler, keli-meler

• Hecelerin uzunluğu kısalığı ilkesine dayanan ölçü

Aşağıdaki kavramlar, yukarıda verilen açıklamalar­la eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "E" Gerçeklik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.