AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 1


Şiir Bilgisi konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Şiir Bilgisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şiir Bilgisi konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şiir Bilgisi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 1
1.
İncir yaprakları sunayım sana

papatyalar; sabır kanaryaları

aydınlık kolyesi, kirpiklerimden

ya da üzüm salkımları

yeter ki çek bulutları geriye

yıldızların kıskandığı yüzünden

karanfil kokulu perdeyi indir

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Pastoral şiir örneğidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinin nazım şekli yanlış belir­tilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ah o beni o beni Kakül örtmüş o beni Ben yarimi unutmam Unutsa da o beni/ Türkü
Soru Açıklaması
3.
Hey Rıza! Kederin başından aşkın

Bitip tükenmiyor elem-i aşkın

Sende derya gibi daima taşkın

Daima çalkalanır bir yürek vardır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Alındığı nazım şeklinin ilk dörtlüğüdür.
Soru Açıklaması
4.
I.

En güzel deniz

Henüz gidilmemiş olandır En güzel çocuk

Henüz büyümedi

En güzel günlerimiz Henüz yaşamadıklarımız

II.

Deniz bir güldür

Tanyeri bahçelerinden

Doğudan batıya geçerken

Kuşların düşürdüğü

Bu iki şiirde aşağıdakilerin hangisi ortak bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "D" Benzetme sanatından faydalanılarak yazılma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınır­lıdır?
Doğru Cevap: "C" Ağlama sevdiğim gene gelirim Güzeller içinde seni bulurum
Soru Açıklaması
6.
A kara kız kara kız

Saçlarını tara kız

Gönlüm uçtu yuvadan

Perçeminde ara kız

Bu dizelerle ilgili olarak;

1- Tekrir sanatından faydalanılmıştır.

2- "Kara" sözcükleri cinaslıdır.

3- Gönül kuşa benzetilerek istiare sanatı yapılmıştır.

4- Bir durum bilmezden gelinerek tecahülüarif sanatına başvurulmuştur.

yargılarının hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde imgeli bir söyleyiş yoktur?
Doğru Cevap: "E" Garibim ne bir güzel var Avutacak gönlümü bu şehirde Ne tanıdık bir çehre
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki şiirlerin hangisinin türü yanlış belirtil­miştir?
Doğru Cevap: "B" Davransana eller de senin baş da senindir Ye's öyle bir bataktır ki düşersin, boğulursun Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun (Dramatik)
Soru Açıklaması
9.
Korkunun parmakları uzandı boğazıma

Parçalandı bir anda ruhumun yelkenleri

Son mutluluk sesleri inince kulağıma

Kaplar her tarafı sessizlik dikenleri

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "A" Şiirin anlamı, imgelerle yoruma açık hale getiril­miştir.
Soru Açıklaması
10.
Er oldu o

Giysi verdiler şayak

Sağlam mı sağlam

Ayakkabı verdiler kabaralı

Sağlam mı sağlam

Kütüklük verdiler kösele

Sağlam mı sağlam

Savaşa girdi o

Düşüverdi ilk kurşunda

Dayandı anasının yüz binlik yüreği

Sağlam mı sağlam

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargıların han­gisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Benzetme sanatına başvurulmuştur.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Şiir Bilgisi TEST - 1
11.
Bir gece misafirim olsan yeter

Dolar odama lavanta kokusu

Soğur sevincinden sürahide su

Ay pencerede durup durup güler

dizelerinde;

1- İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği yüklenmiştir.

2- Tam kafiye ile ahenk sağlanmıştır.

3- Pastoral ögeler öne çıkarılmıştır.

4- Sevgiliye kavuşma arzusu anlatılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Karac'oğlan der ki geçti çağlarım

Meyve vermez oldu gönül bağlarım

Aklıma geldikçe durup ağlarım

Gözüm yaşı sel olduğu zamandır

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Şair, dönemin şartlarından yakınmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.