AYT Edebiyat: Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler TEST - 1


Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler TEST - 1
1.
Şiir yazmaya başladığı yıllarda Muallim Naci ile Recai­ zade Mahmut Ekrem şiirleri arasında uzunca bir arayış dönemi geçirdi. Sonraki yıllarda Fransız şiirleriyle ve François Coppe ile tanışması kendi şiirini oluşturma yolunda önemli bir başlangıç oldu. Biçimsel kaygıları asla göz ardı etmeyen şair, titiz tutumuyla, sürekli yeni­lik arayışlarıyla kendine özgü bir üslup yaratmayı bildi. Sanat yaşamının önemli bir dönüm noktası, sanatın sanat için olduğu görüşünden toplum için olduğu görüşüne yönelmesidir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevfik Fikret
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinin türü yanlış belirtilmiştir
Doğru Cevap: "A" Bir Ölünün Defteri - anı
Soru Açıklaması
3.
Recaizade Mahmut Ekrem, Lefranc'ın etkisiyle: "Güzel yazmak; iyi düşünmek, iyi hissetmek, iyi ifade etmekten ibarettir." diyordu. --------, onun bu sözünden: "Güzel düşün, iyi hisset; yanılma, aldanma ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!" dizelerinin ilhamını almakla kalmamış; düşünceyi, hissi ve iyi ifade etmeyi yani biçi­mi, formu şiirin üç temel ögesi haline getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tevfik Fikret
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Süleyman Nazif'in Servet-i Fünun dergisinde yayım­lanan Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi, derginin ka­patılması ve dönemin son bulmasına neden olmuştur.
Soru Açıklaması
5.
---------, Servetifünun'a yöneltilen çeşitli eleştirilere aynı şiddette cevap vermesiyle ün salmıştır. Sonraları bu yazılarını ---------- adlı eserinde bir araya getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" H.Cahit Yalçın - Kavgalarım
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi Tevfik Fikret'in şiirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Küfe
Soru Açıklaması
7.
Şiirlerinin çoğunda kalbi kederle dolu, tabiatın bile kendi­sine acıdığı, ümitlerini yitirmiş, ızdıraplı bir gönlü anlatır. Bu şiirlerde zaman, hiçbir şeyin tam olarak bilinemediği gecedir. En mutlu şiirlerinde bile saadete hüzün eşlik eder. Kış ve sonbahar manzaraları, şiirinin melankolik yapısına çok uygun düşer. Tabiatı ve insanı çok defa hasta ve kırgın bir şekilde hayal eden şair, hekimliğinin etkisiyle tabiatın öksürdüğünü, veremli olduğunu dil­lendirir. Tabiatın kalp atışlarını elinde tutar.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Cenap Şahabettin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşleştir­mesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Aşk-ı Memnu - Mehmet Rauf
Soru Açıklaması
9.
Türk romanında ilk izlerine 1885'ten sonra rastlanan Fransız natüralizminin ilk önemli temsilcisidir. Romanla­rında kahramanları daima karakterlerinin ve sosyal çev­relerinin birer ortak ürünü olarak ele alan, onların psiko­lojik kişiliklerini irsiyete ve sosyolojik kişiliklerini de içinde yetiştirdikleri toplumun şartlarına göre değerlendiren ro­mancı, bu yöntemi ile olduğu kadar gerçeği hem iyi hem kötü yönleriyle olduğu gibi vermek konusundaki titizliği ile de tam bir natüralisttir. Onun natüralistlerle ayrılan belki tek özelliği, onların aksine, sosyal eleştiriye yer ver­mesidir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" H. Rahmi Gürpınar
Soru Açıklaması
10.
Eserlerinde Halit Ziya'nın güçlü bir etkisi olan ---------, asıl ününü --------- adlı romanla kazanmıştır. Bu roman­da umutsuz bir aşk hikayesini konu alırken kişilerin ruh hallerini başarıyla yansıtır. Romanın kahramanları Suat ve Süreyya'nın mutlu bir evlilikleri vardır. Yazı geçirmek üzere yalıya gittiklerinde akrabaları ve dostları olan Necip sık sık ziyaretlerine gelir. Süreyya vaktinin çoğunu balık tutarak ve yelkenle gezerek geçirirken Necip ve Suat evde piyano çalar, sohbet ederler. Bu birliktelik yakınlaşmalarına neden olur ancak her ikisi de bundan kaçar. Yazar bu umutsuz aşkı, bir yangında her ikisinin de ölmesiyle sonlandırır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Rauf - Eylül
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Servetifünun / Sanatçılar ve Ürünler TEST - 1
11.
- H. Rahmi Gürpınar

- Ahmet Rasim

- Mehmet Akif

Bu üç sanatçının ortak özelliği, aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Yaşadıkları dönemdeki hakim sanat anlayışını be­nimsememiş, kendi çizgilerinde yürümüşlerdir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi Edebiyatıcedide içinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "A" R. Mahmut Ekrem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.