AYT Edebiyat: Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir TEST - 1


Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir TEST - 1
1.
Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden ve divan şiirinin biçimci yapısından bir hayli etkilenen, başta Ahmet Haşim olmak üzere, şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayışa verilen isim aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öz (saf) şiir anlayışı
Soru Açıklaması
2.
Yaşamı da sanatı da iki evreden oluşur. 1934'e kadar yalnızca şair olarak 21 yaşındayken yayımladığı Örüm­cek Ağı ve 24 yaşında yayımladığı Kaldırımlar ile tanın­mış ve Babıali'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934'ten sonra iç dünyasında büyük bir deği­şim yaşamış bunu: "İçimi öylesine bir sosyal mücadele, cemiyeti yorma hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum." sözleriyle anlatmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "B" Necip Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
3.
Öz şiir anlayışına bağlı şairlerle ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Şiir dilinin herkesin anlayabileceği şekilde yalın, açık olması gerektiğini savunurlar.
Soru Açıklaması
4.
Gençlik yıllarında Yahya Kemal'den ve Ahmet Haşim'den etkilenmiştir. Paul Valery ve Marcel Proust'u tanıdıktan sonra kendine özgü bir çizgi benimseyen sanatçı, bu üstadları gibi edebiyatı tıpkı resim ve musi­ki gibi bir "güzel sanat" olarak görür. Sanatçı, şiiri ha­yatında çok önemli bir yere koysa da romancı kimliği ile daha çok tanınmıştır. Şiirlerindeki imaj ve müzik kaygısı öz şiir anlayışına işaret eder. Romanlarında ve hikayelerinde başta zaman teması olmak üzere psikolojik anları, bilinçaltını yansıttığı görülür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisi öz şiir anlayışından etkilen­miş sanatçılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
6.
Servet-i Fünun dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısın­da,----- isimli bir kitap çıkaracaklarını duyuran kimi lise, kimi üniversite öğrencisi olan gençler nisan ayında bu kitabı çıkarırlar. Kitabın ön sözünde edebi alanda neler yapacaklarını anlatırlar. Yayınladıkları kitapta her biri­nin kaleme aldığı bir bölüm bulunur. Beş Hececilere tep­kilidirler. Yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı milli tema­larla dolu şiir anlayışına karşı çıkarlar. ------ anlayışına yakın duruşları dikkat çeker. Onlara göre Türk edebiy­atındaki asıl eksiklik canlılık, samimiyet ve yeniliktir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yedi Meşale - Öz şiir
Soru Açıklaması
7.
(1) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir, roman, öykü, deneme, makale, edebiyat tarihi gibi alanlarda eserler vermiştir.(2) Fransız sembolistlerinden, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den etkilenmiş ancak kendine özgü bir şiir dünyası kurabilmiştir. (3) Hece ölçüsüyle şiirler yaz­mış, döneminde etkili olan Milli Edebiyat hareketinin içinde yer almıştır. (4) Hayal, zaman, musiki şiirlerinde daima ön planda olan unsurlardır. (5) Şiirlerinde Osmanlı tarihine özlem, İstanbul, ölüm, aşk başlıca temalar olmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
8.
1928'de Cumhuriyet Dönemi'nin ilk topluluğunu oluşturarak kendilerine Yedi Meşale adını veren genç
sanatçılar arasında ------------ da vardır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "B" Oktay Rifat Horozcu
Soru Açıklaması
9.
1933'te ilk şiir kitabı Ömrümde Süküt'u yayımladı. Şii­rinde Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairlerin etkisi vardır. Uyum ve biçimi gözeten, duygulu, içten kendine özgü bir şiir geliştirdi. Hem yaşama sevincinin hem karamsarlığın yansıdığı şiirlerinde ölüm ve yalnızlık te­maları ağır basar.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cahil Sıtkı Tarancı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Yedi Meşalecilerden biri olan Faruk Nafiz Çamlı­bel'in şiirlerinden bazıları şunlardır: Şarkın Sultan­ları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden ...
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir TEST - 1
11.
Aşağıdakilerin hangisinde eser-yazar eşleştirme­sinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir Ömür Böyle Geçti - Cahil Sıtkı Tarancı
Soru Açıklaması
12.
• Şiirlerini Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman adıyla kitaplaştırmıştır.

• Yedi Meşalecilerin en tanınan ismi olmuştur.

• Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev­aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işler.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Osman Saba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.