AYT Edebiyat: Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman TEST - 1


Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisi modernizmi esas alan eser­lerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Başta bireyin, sonra da toplumun sorunlarını çözmek, eserlerin başlıca amacıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yazarlardan hangisi, eserlerinde modernizmi esas almamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sabahattin Ali
Soru Açıklaması
3.
Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut adlı hikayelerinde esnaflardan, işsizlerden ve dertli insan­lardan söz eder. Hikayelerinde, toplumsal düzenin çirkinlikleri, sahtelikler, adaletsizlikler karşısında dire­nen adamın yalnızlığını çarpıcı şekilde anlatır. Olay akışını, okuyucuyu çarpıcı bir olayla etkileme anlayışını hikayelerinde ortadan kaldırır. Kişileri; sıradan ve yok­sul insanlar, balıkçılar, kimsesiz çocuklardır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "E" S. Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
4.
-------, modernist anlayışla yazılmış, alışılmışın dışında bir romandır. -------, bu romanda genç Mühendis Turgut Özben'in, yakın arkadaşı Selim lşık'ın intiharını araştır­masını anlatır. Selim'in intiharı Turgut'u çok etkilemiştir ve onun neden intihar ettiğini anlamaya çalışır. Aslında bu süreç, Turgut Özben'in kendi benliğini de tanıma süreci olacaktır. Nitekim roman sonunda Turgut Özben, kendini o zamana değin törelerin, alışkanlıkların yönet­tiğini anlar. Evinden ayrılır, bir trene binip gözden kay­bolur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tutunamayanlar - Oğuz Atay
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisi Orhan Pamuk'un eser­lerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Korkuyu Beklerken
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangsinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Bir Düğün Gecesi, Nezihe Meriç'in Dar Zamanlar adlı üç kitaplık bir roman dizisinin ikinci kitabıdır.
Soru Açıklaması
7.
İlk kitabı Parasız Yatılı ile Sait Faik Hikaye Ödülü'nü kazanınca ünlendi. Romanlarında, çöküş sürecindeki burjuva ailelerinden, düşmüş kadınlardan, göçmenlerin sorunlarından, yalnız kadınların dramlarından söz etti. Almanya'daki incelemelerinden sonra romanında gurbetçiler geniş yer tuttu.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "E" Füruzan
Soru Açıklaması
8.
Geleneksel anlatımı ve yapıyı reddederler. Gelenek­seli, yeniye tabi kılma tavrı içindedirler. Eserlerinde diyalog veya hikaye etme yerine bilinç akışını kullanır, kişilerin toplum içindeki yerlerinden çok psikolojik özelliklerını one çıkarırlar. Alegorık anlatımı benımseyen bu yazarlar, efsaneyi gerçeğe tercih ederler.

Bu parçada sözü edilen yazarların esas aldığı anlayış aşağıdakilerin hangisi olabilir
Doğru Cevap: "A" Modernizm
Soru Açıklaması
9.
Gülün İçinde Bülbül Sesi Var, Menekşeli Bilinç adlı hikayelerle Sular Aydınlanıyordu, Sevdican adlı oyunların yazarı Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Nezihe Meriç
Soru Açıklaması
10.
-------, Kaçkınlar, Bozgun, Bir Gemide, Çığlık gibi öykü­ler yazmış, "O" adlı romanını Hakkari'de Bir Mevsim adıy­la senaryolaştırmış Cumhuriyet Dönemi yazarıdır. Mo­dernizmi esas alan bir anlayışla eserlerinde çevresiyle uyum sağlayamayan ve yalnızlaşan bireyi anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir
Doğru Cevap: "A" Ferit Edgü
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Hikaye ve Roman TEST - 1
11.
• Çehov tarzı hikaye anlayışının temsilcisi olan yazar Türk edebiyatının önemli bir dönemeci olarak nite­lenir.

• Kayıp Aranıyor ve Medar-ı Maişet Motoru isimli iki romanı bulunmaktadır.

• Edebiyata "küçük adam"ı yerleştiren, bu anlayışı bir akım haline dönüştüren odur.

Yukarıda özellikleri sıralanan yazar aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" S. Faik Abasıyanık
Soru Açıklaması
12.
Cumhuriyet Dönemi'nde, modernizm anlayışını eserle­rine yansıtan yazarlar arasında Adalet Ağaoğlu, Sait Faik, Haldun Taner sayılabilir.

Aşağıdaki eserlerin hangisi, bu cümlede adı geçen yazarların herhangi birine ait değildir?
Doğru Cevap: "C" Gizli Yüz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.