AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 2


Milli Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Milli Edebiyat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Edebiyat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 2
1.
1- İlk şiirlerini aruzla yazmış, sonradan hece ölçüsüne yönelmişlerdir.

2- Nesir cümlesini şiire aktarmış, nesirdeki söz dizimi­ni şiirde sık sık kullanmışlardır.

3- Şiirde sadeliği, özentisizliği savunup sanatlı söyleyişten uzak durmuşlardır.

4- İsimlerini, çıkardıkları dergiden almışlardır.

5- Fecriati Beyannamesi'ni imzalayanlar arasındadırlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Beş Hececilerle ilgili olarak bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
2.
• Darülbedayi'nin, bugünkü adıyla Güzel Sanatlar Okulu'nun kurulmasıyla tiyatroda önemli bir adım atılmıştır.

• Hece ölçüsü şiirlerin tek ölçüsü kabul edilmiş, halk edebiyatı örnek alınmıştır.

• Roman ve hikayeler sade bir dille yazılmış; bunlara "memleket edebiyatı" anlayışı hakim olmuştur.

Bu özellikler hangi edebi dönemde görülmüştür?
Doğru Cevap: "A" Milli Edebiyat
Soru Açıklaması
3.
Düşman yine yurduna el uzattı

Mezarından atan kılıç uzattı

Yürü diyor hakkı zulüm kanattı

Attila'nın oğlusun sen unutma

Bu dizelerin, konusu, dil ve biçim özelliklerinden hareketle aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
4.
1- Olay öykücülüğü

2- İslam birliği düşüncesi

3- Turancılık

4- Mensur şiir

Aşağıdaki sanatçıların hangisi, yukarıda verilen­lerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Refik Halit
Soru Açıklaması
5.
Şiire 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında baş­layan Enis Behiç Koryürek, Ziya Osman Saba, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Yusuf Ziya Ortaç; Beş Hececiler olarak bilinir ve şiirlerinde hece ölçüsüyle Anadolu'nun güzelliklerini, sıradan insan­larını anlatırlar.

Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Osman Saba, Beş Hececiler arasında yer almaz.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser yanlış açık­lanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Nur Baba: Romanda, Yakup Kadri, Mütarake yıl­larının İstanbul'unu anlatmıştır.
Soru Açıklaması
7.
(1) Öz Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez Genç Kalemler dergisinde gündeme getirilmiş, Milli Edebiyat terimi de yine ilk bu dergide kullanılmıştır. (2) 1911'de Ziya Gökalp'in yazdığı Yeni Lisan makalesiyle halka inmeyi, yabancı etkilerden sıyrılmayı ve halk dili­ni kullanmayı amaç edinen Milli Edebiyat hareketinin başladığı kabul edilir. (3) Milli Edebiyat hareketi önce­likle bir dil hareketidir. (4) Roman ve hikayenin gerçek anlamda Anadolu'ya açılması bu dönemde olmuştur.
(5) Hece ölçüsüyle de başarılı şiirler yazılabileceği, şiirde güzellik için Arapça, Farsça tamlamalara ihtiyaç olmadığı savunulmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin'in eserleri bir arada verilmiştir
Doğru Cevap: "B" Anadolu Notları - Miskinler Tekkesi - Dudaktan Kalbe
Soru Açıklaması
9.
Servetifünunculara katılmamış, halk şiirinin etkisiyle koşmalar, semailer, nefesler yazmıştır. Şiirlerini Serab-ı Ömrüm adlı eserinde toplayan sanatçı, heceyi ustalıkla kullanmış, duygulu bir anlatım oluşturmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "A" Rıza Tevfik Bölükbaşı
Soru Açıklaması
10.
Yahya Kemal ve Mehmet Akif'te aşağıdakilerin han­gisi ortak bir özelliktir?
Doğru Cevap: "E" Milli Edebiyat Dönemi'nde yaşayıp bu harekete katılmamışlardır.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat TEST - 2
11.
Aşağıdakilerin hangisi, Yakup Kadri'nin roman­larından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Vatan Yolunda
Soru Açıklaması
12.
• Yakup Kadri

• Halide Edip

• Ziya Paşa

• Muallim Naci

Aşağıdakilerin hangisi bu sanatçıların ortak bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Anı türünde eser yazma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.