AYT Edebiyat: Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir TEST - 1


Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir TEST - 1
1.
Beş Hececilerden sonra, heceye yeni ses ve söyleyiş imkanları kazandıran şairler kuşağındandır. Önceleri aşk, ölüm, ıstırap gibi konuları işlemiş, sonraları türkülere, aşık tarzı şiirlere benzeyen memleket şiirine yönelmiştir. Özellikle Sivas'ta öğretmenlik yaptığı yıllar­da halk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuştur. O yıllarda arkadaşlarıyla Halk Şairleri Bayramı'nı düzen­ler. Bu bayram vesilesiyle Aşık Veysel'le tanışır, dost olur. Aşık Veysel'in yurt çapında tanınmasını sağlar.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahmet Kutsi Tecer
Soru Açıklaması
2.
Gurbet o kadar acı

Ki ne varsa içinde

Hepsi bana yabancı

Hepsi başka biçimde

 

dizeleriyle başlayan "Gurbet" adlı şiirini, işgal altındaki İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya gitmeden hemen önce kaleme aldı. İzmir'in işgali üzerine "T ürk'ün İlahisi"ni yazdı. Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı şiirler okul ki­taplarına girdi, yurt genelinde tanındı ve sevildi. İstiklal Marşı seçmelerine de katılan şairin şiirleri, ölümünden sonra bir araya getirilip kitap halinde basılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kemalettin Kamu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Hecenin Beş Şairi'nden biri olan Ahmet Muhip Dıranas, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Gönülden Gönüle gibi şiir kitaplarıyla tanınmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyet Dönemi'nde, Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
5.
1- Doksan Beşe Doğru

2- Kendi Gök Kubbemiz

3- Çoban Çeşmesi

4- Piyale

5- Göl Saatleri

Şairleri ve yazıldıkları dönemden hareketle numa­ralanmış eserlerin hangisinin, hece ölçüsüyle yazıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
Şiirler yazan, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Köroğlu adlı oyunları bulunan -------------, Türk edebiyatına asıl katkısını folklor çalışmalarıyla yapmıştır. Aşık şiirini Türkiye'de yaymak, radyolara taşımak için yoğun bir gayret göstermiştir. Müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar bir kenarda unutulmuş cönkler arasından belgeler çıkararak Yunus'un, Karacaoğlan'ın hayatına ışık tutmuştur. Orta oyunu, eski danslar, köylü temsilleri üzerinde çalışmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Kutsi Tecer
Soru Açıklaması
7.
Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Bu dizelerin, dil, anlatım ve teması dikkate alındı­ğında aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazıl­dığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Orhan Şaik Gökyay
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi, Arif Nihat Asya ile ilgili yanlış bir bilgidir
Doğru Cevap: "B" Bütün şiirlerini hece vezniyle yazmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde eser - sanatçı eşleştir­mesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ayetler - N. Fazıl Kısakürek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki eserlerin hangisi ötekilerden farklı bir şair tarafından yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dualar ve Aminler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.