AYT Edebiyat: Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman TEST - 1


Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Milli Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı yazarlar, toplumsal konulardan çok bireysel duyuş ve düşünüşlerini anlatmışlardır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romancıların işlediği konular­dan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Modern dünyanın yarattığı yalnızlık ve bunalım
Soru Açıklaması
3.
-------, 1921'Ierin İstanbul'unu anlattığı romanı -------, Leyla ve Necdet'in aşk hikayesi gibi dar bir konu ile sınırlı değildir. Yazar, İstanbul'un işgal edilmesine sessiz kalan, Kuvayımilliyecileri dağ insanları olarak görüp küçümseyen, milli manevi değerlerden yoksun İstanbul­luları en ağır biçimde eleştirir. İşgali alkışlayan, bundan son derece memnun olan Leyla, romanın sonunda Necdet'i de kaybeder. Kuvayımilliye ise İstanbul'u kur­tarmak için kolları sıvamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yakup Kadri'nin - Sodom ve Gomore
Soru Açıklaması
4.
(1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Milli Ede­biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına yönelme görülür. (2) Anadolu'ya idealist bir tavırla git­miş öğretmen ise romancıların sıkça seçtiği bir tiptir. (3) Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece adlı romanında­ki yobaz halkla mücadele eden Ali Şahin de böyledir. (4) Yazar, aynı tipi Çalıkuşu ve Acımak'ta da kullanır. (5) Yakup Kadri de 1926'da yayımlanan Vurun Kahpe­ye adlı romanında Öğretmen Aliye ile aynı tipi canlan­dırır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
5.
Roman, yazarın özlediği, hayal ettiği ülkeyi anlattığı ütopik bir eserdir. Cumhuriyet inkılabı ile Anadolu'nun yeniden yapılanması gerekmektedir. Bunu yapabilecek olanlar ise dönemin vatansever, idealist, inkılapları özümsemiş insanları olacaktır. Yazar, Selma Hanım adlı karakterin yaşadığı olaylar, arayışları çerçevesinde romanı üç bölüme yerleştirir: İlk bölümde 1922'ye kadar Sakarya Savaşı öncesi, ikinci bölümde 1926'ya kadar Cumhuriyet'in ilk yılları, üçüncü bölümdeyse 1943'e kadar Cumhuriyet yıllarını anlatır.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "A" Ankara
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışıyla yazılmış eserlerden değildir
Doğru Cevap: "E" Mai ve Siyah
Soru Açıklaması
7.
( ... ) İki gün sonra uzaktan uzağa top sesleri başladı. Ben korktukça babam ya bir şey bildiğinden yahut sırf beni teskin için: - Korkma Halil!. .. Düşman buraya gel­meyecek. Askerlerimiz inşallah onları darmadağın ede­cek, uzaklara doğru sürüp götürecek, diyordu. Babamın sözleri doğru çıktı. Bir iki gün içinde top sesleri yavaş ya­vaş uzaklaştı, sonra büsbütün kaybolup gitti. Bu muhare­be, uzaklardan geçen bir fırtınaya benzemişti. Gelen haberler çok iyiydi. Askerlerimiz düşmanı önüne katmış, sürüp götürüyordu. ( ... )

Bu parçanın, dil ve anlatım özellikleri ile konusu dikkate alındığında aşağıdaki yazarların hangisine ait bir eserden alındığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" R. Nuri Güntekin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde yazar - eser - tür eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" R. Halit Karay - Fatih-Harbiye - hikaye
Soru Açıklaması
9.
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde aşağıdakilerin hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "D" Tesadüflerden, karşıtlıklardan sıkça faydalanma
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet Dönemi hikayelerinde 1990'lı yıllara kadar ---- ve --- hikaye anlayışlarının etkili ol­duğu görülür.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Maupassant - Çehov tarzı
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Hikaye ve Roman TEST - 1
11.
-------, Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame­liyatı beklerken yazdığı anılarından oluşur. -------, eserin­de yurdun kurtarılması sırasında çekilen sıkıntıları, bu uğurda ölen insanların vatan sevgilerini ve aşklarını ele alır. Romanın ilk bölümleri İstanbul'da geçer. Anado­lu'ya geçişten sonraki bölümlerde de Kurtuluş Savaşı etkili bir dille anlatılır. Büyük Taarruz'a kadar geçen sü­reç, bir aşk öyküsü çevresinde ele alınır. Eserin kahra­manları Peyami ve İhsan aynı kadını, Ayşe'yi, sevdikleri halde duygularını gizlerler. Çünkü onlar için vatanın kur­tarılması daha önemlidir. Bu sürecin içinde işgaller, ayaklanmalar ve Kuvayımilliye hareketi vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Ateşten Gömlek - H. Edip Adıvar
Soru Açıklaması
12.
( ... ) Burada bıyıklarını makasla kırptı diye nice fikir ve ümit dolu Türk gencinin kafası taş altında ezildi. Burada yüzü düşmana dönük nice vatan mücahitleri savunduk­ları kimselerin eliyle arkadan vuruldu. Burada milli tim­salin, milli bağımsızlık sembolünün yolu kaç defa kesil­di ve kaç defa oturduğu şehrin etrafı isyan silahlarıyla çevrildi. Burada ben, vatan delisi, millet divanesi, bura­da ben Ahmet Celal yapayalnızım. Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke, bu yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu posa halinde katı toprak üstüne attık­tan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. ( ... )

Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alın­mıştır?
Doğru Cevap: "A" Yaban
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.