AYT Edebiyat: Metinlerin Sınıflandırılması TEST - 1


Metinlerin Sınıflandırılması konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Metinlerin Sınıflandırılması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Metinlerin Sınıflandırılması konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Metinlerin Sınıflandırılması Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Metinlerin Sınıflandırılması TEST - 1
1.
Sanat metinleriyle öğretici metinleri karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Her iki tür metinde de kurmacaya ve yer, zaman, kişi ögeleriyle oluşan bir yapıya dayalı anlatım görülür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde öğreticimetinler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Deneme - Hatıra - Günce - Sohbet
Soru Açıklaması
3.
Kızağın ön tarafını sürekli dövmekte olan fırtınanın uğultusuna kulak kabartarak: "Amma da esiyor! Böyle giderse sabaha karlar altından çıkmak mümkün ol­mayacak." diye düşündü. Yerinden doğrularak etrafa şöyle bir baktı. Etrafı kaplayan beyaz karanlık içerisinde sadece atın başını, sırtında rüzgardan dal­galanan örtüyü, bir de atın düğümlü kuyruğunu göre­biliyordu. Dört bir yanında uçsuz bucaksız uzanan hep aynı beyazlık, kimi yerde belli belirsiz parıldıyor kimi yerde de sonsuz bir karanlığa gömülüyordu.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bir konuda düşünceleri yönlendirmek için yazılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Anlatmaya bağlı edebi metinlerde göstermeye bağlı edebi metinlerden farklı olarak bir anlatıcı bulunur. Bu anlatıcının özellikleri farklılaşabilir. Bir türünde, anlatıcı yaşanmış, yaşanacak her şeyi bilir, görür ve duyar. Adeta olaylara yukarıdan bakar. Yazarın dilini kullanır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu metinde anlatılan bakış açısıyla yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Atın sırtında sağa sola kayıyor, denge sağlaya­mıyordu. Yine de acemi olduğunu hissettirmemeye çalışıyordu. Diğer çocukların bu haliyle onu görüp küçümsemesinden çekiniyordu.
Soru Açıklaması
5.
1- Roman, tiyatro ve hikayede olayların başlama nok-tası ile bitiş noktası arasında geçen zamana vak'a zamanı denir.

2- Olay çevresinde oluşan edebi metinlerde olayların birbiri ardı sıra, sebep - sonuç ilişkileri içinde akma­sıyla olay örgüsü oluşur.

3- Kahraman bakış açısıyla yazılmış bir romanda, anlatıcı olan bitenleri gözlemleyen, yalnız gördük­lerini anlatan bir durumdadır.

4- Roman, hikaye ve tiyatro gibi eserlerde olayların geçtiği zamanın kronolojik anlatılması bir zorunlu­luktur.

5- Olay çerçevesinde oluşan edebi metinler, okurda ilgi, heyecan, güzellik duygusu uyandırmak amacıy­la yazılır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde, anlatıcının bakış açısı yanlış belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Merdivenleri eteklerini tuta tuta indi. Kırmızı elbise­sinin içinde kendinden emindi, herkesin ona hayran olacağına kuşkusu yoktu. (gözlemci bakış açısı)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Öğretici metinlerde dil genellikle heyecan uyandır­ma işleviyle kullanılır.
Soru Açıklaması
8.
• Zaman, mekan, kişi ögeleri bulunur.

• Olaylar kurmacaya dayalı bir yapı içinde anlatılır.

• Eserler, sahnelenmek amacıyla yazılmaz.

Aşağıdakilerin hangisi bu özelliklerdeki metin tür­lerinin bir örneği değildir?
Doğru Cevap: "B" Trajedi
Soru Açıklaması
9.
• Deneme

• Röportaj

• Gezi yazısı

Bu metin türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğretici metin türlerinden olmaları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen türle, yapılan açıklama uyumlu değildir
Doğru Cevap: "B" Eleştiri: Kişisel hayatı konu alan bir öğretici metin türüdür.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Metinlerin Sınıflandırılması TEST - 1
11.
Öğretici metinler------ gibi amaçlarla yazılır; birçok türü vardır ve türlerin her birinin üslubu, anlatım yöntemi farklıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "A" duygulandırmak, sezdirmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki metinlerin hangisi gerçekliğin ele alınışı bakımından ötekilerden farklı özellikte bir metin tü­rüdür
Doğru Cevap: "E" Hatıra
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.