AYT Edebiyat: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı TEST - 2


İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı TEST - 2
1.
11. - 13. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülen bugün de canlılığını koruyan Kırgız destanı aşağı­dakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "D" Manas
Soru Açıklaması
2.
Ot tütünsüz bolmas, yeği! yazuksı olmas.

Kişi alası içtin, yılkı alası taştın.

Közden yırarsa könülden yeme yırar.

Bunlar ------ alınmış ------ örnekleridir. Gözlemler ve deneyimler sonucunda ulaşılmış yargıları ifade eden ve bazıları gönümüzde de kullanılan bu sözleri Kaşgarlı Mahmut, halk arasından derlemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Divanü Lügati'! Türk'ten - sav
Soru Açıklaması
3.
Moğol ilinde, Oğuz Han soyundan İl Han'ın hükümdar­lığı sırasında Tatarlar, Moğol ülkesine savaş açtı. İl Han'ın idaresindeki orduyu, Kırgızlar ve diğer boylar­dan da yardım alarak yendi. Yalnızca İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi, Nüküz ve eşi kaçıp kurtulmayı ba­şardılar. Düşmanın onları bulamayacağı bir yere gitme­ye karar verdiler. Yabani koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağda, dar bir geçide vardılar. Bu geçitten geçmeyi başarınca kendilerini verimli bir ovada buldular. Burada tam dört yüzyıl çoğalıp güçlen­diler.

Yukarıda bir bölümü özetlenen destan, aşağıdaki­lerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ergenekon Destanı
Soru Açıklaması
4.
Kaynaklarda Uygarlara ait iki destan bulunmaktadır. Bunlardan biri, ------ diğeri de ------ destanıdır. İlkinde kutsal bir kayanın Çinlilere verilmesinden sonra ülkede yaşanan kıtlık ve halkın göç etmek zorunda kalışı anlatılır. İkinci destan Dokuz Oğuzların doğuşuyla ilgi­lidir. Hakan, kızlarını Tanrı olduğunu düşündüğü kurtla evlendirir ve bu evlilikten Dokuz Oğuzların doğduğu anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Göç - Türeyiş
Soru Açıklaması
5.
• "Türk" adının geçtiği ilk Türkçe metindir.

• Türkleri Çinlilere karşı uyarı niteliği taşır.

• Hükümdar, halkına bir bakıma, hesap vermektedir.

Bu özellikler, aşağıdakilerinin hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
6.
Göktürk harfleriyle yazılmış Uygur Dönemine ait bir fal kitabıdır. Her biri ayrı fal olarak yazılan 65 paragraftan oluşur. Masal unsurlarını içeren kitaba çeşitli inanışlar yansımıştır.

Bu eser, aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Irk Bitig
Soru Açıklaması
7.
Destan Dönemi şiirleride aşağıdakilerin hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "B" Beyit nazım birimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet Öncesi Dönem'e ait Türk destanlarından biri değildir
Doğru Cevap: "A" Manas
Soru Açıklaması
9.
( ... ) Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu za­manda oturdum. Sözümü tamamiyle işit. ( ... ) Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürüt­mezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak kumaşı­na aldanıp çok çok Türk milleti öldün. ( ... )

Bu metin, aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Orhun Kitabeleri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde, destan - ulus eşleştir­mesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Gılgamış - Kırgız
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı TEST - 2
11.
Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Türeyiş - Şehname - İlahi Komedya
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde destan - ulus eşleştir­mesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Nibelungen - Fransız
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.