AYT Edebiyat: İslami Dönem Türk Edebiyatı TEST - 1


İslami Dönem Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. İslami Dönem Türk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslami Dönem Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslami Dönem Türk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: İslami Dönem Türk Edebiyatı TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "A" İslamiyet'in ve Arap edebiyatının Türk edebiyatın­daki etkileri 13. yüzyıldan itibaren görülmeye baş­lanmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi halk ve divan edebiyatların­da benzer bir özellik gösterir
Doğru Cevap: "D" Konular
Soru Açıklaması
3.
Kaynağını, Türklerin İslamiyet öncesi yaşam tarzların­dan ve toplumun kendisinden alan -----, sözlü ürünler­den oluşur. Eserlerin bir kısmının söyleyeni belli olmadığından bu kola ----- denir. Diğer kol, dini konu­ların işlendiği tasavvuf edebiyatıdır. Üçüncüsü de söy­leyeni belli ürünlerden oluşur ve ----- adını alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" halk edebiyatı - anonim edebiyat - aşık edebiyatı
Soru Açıklaması
4.
• Şiir ağırlıklı bir edebiyat dönemidir.

• Ürünler ezgili olarak söylenir.

• Konu, tema, dil ve duyarlılıklar bakımından hayatla iç içedir.

• Edebiyatımızın 13. - 19. yüzyıllarını kapsar.

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halk edebiyatı
Soru Açıklaması
5.
1- Türk edebiyatının ilk sözlüğü, siyasetnamesi yazılmıştır.

2- Nazım birimi ve şekilleri yabancı bir edebiyattan alınmıştır.

3- Türk edebiyatının İslamiyet'in etkisiyle verilmiş ilk ürünleri bu döneme aittir.

4- Ulusal bir edebiyattır, henüz yabancı etkiler edebi­yata yansımamıştır.

5- Sıkı kuralları olduğu için "klasik edebiyat" olarak da adlandırılmıştır.

Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisinin yu­karıda verilen açıklaması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3. - Halk edebiyatı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisi, halk edebiyatının ürünleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Şarkılar
Soru Açıklaması
7.
Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi'nin temsil ettiği -------- hareketi halk diline ve hayat sistemine yönelmede son derece önemli bir adımdır. 17. yüzyılda -------- temsil ettiği -------- hareketi de bunun bir devamı ve halk ile divan edebiyatı arasındaki mesafenin azaldığının işaretidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Türkiibasit - Nedim'in - mahallileşme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi divan ve halk edebiyatı sa­natçılarının ortak bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Eserlerin bir kısmında dini konuları işlemişlerdir.
Soru Açıklaması
9.
• Karacaoğlan

• Nedim

Bu iki sanatçının ortak özelliği aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şiirlerinde lirizmin öne çıkması
Soru Açıklaması
10.
• mazmun

• cönk

• didaktiklik

Bu terimler aşağıdakilerin hangisi ile ilişkilendirile­mez?
Doğru Cevap: "C" İslamiyet Öncesi Dönem
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: İslami Dönem Türk Edebiyatı TEST - 1
11.
• Baki

• Hoca Dehhani

• Karacaoğlan

Bu sanatçıların ortak bir özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Eserlerinde dini konulara yer vermemeleri
Soru Açıklaması
12.
Mevlana ve Yunus Emre ile ilgili;

1- 15. yüzyılda yaşamışlardır.

2- Birbirine çok benzer bir inanç sistemini savunurlar.

3- Eserlerinde öğreticilik önemli bir yer tutar.

4- Edebiyat anlayışları, dil ve üslupları birbirine benzer.

5- Dünyada, eserleri ve dünya görüşleri ile yankı uyan­dırmışlardır.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.