AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 2


Halk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Halk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Halk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Halk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 2
1.
(1) 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da, halk arasında, Destan Dönemi edebiyatının izlerini taşıyan ancak İs­lami ögelerle yeni bir görünüm kazanmış bir edebiyat geleneği olmuştur. (2) Halk edebiyatı olarak adlandırı­lan bu gelenekte din dışı konuların bir kenara bırakılıp dini konuların ele alındığı görülür. (3) Ürünler doğaçla­ma ortaya konmuş, yüzlerce yıl dilden dile dolaşmış olduğundan halk edebiyatında sanatlı, abartılı söyleyiş­lerden ya da biçim kusursuzluğundan söz edilemez. (4) Bu bakımdan kendisiyle aynı dönemde yüksek zümrede yaşayan divan edebiyatı geleneğinden olduk­ça farklıdır. (5) Yine de özellikle son dönemlerinde bir kısım halk şairlerinin divan edebiyatına özenerek aruz­lu, sanatlı şiirler yazdıkları görülmüştür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.
1- Divan edebiyatından etkilenme

2- 17. yüzyılda yaşama

3- Hem aruz hem hece ile şiir yazma

4- Bir müzik makamı oluşturma

5- Dini konulara ağırlık verme

Numaralanmış bilgilerin hangileri Aşık Ömer ve Gevheri'nin ortak bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisindeki bilgi, yanında ayraç içinde verilen kavram ya da türle uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Halk şiirlerinde, ölçünün etkisini artırmak için belli yerlerinden ayrılmış mısralardaki bu ayrım yerleri­nin özel adıdır. (İç kafiye)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan varsağı­lar, 8'Ii hece ölçüsüyle ve yiğitçe bir edayla söyle­nen şiirlerdir.
Soru Açıklaması
5.
• Türkü

• Mani

• Semai

Bu nazım şekillerinin ortak özellikleri;

1- Hece ölçüsünün 7'li kalıbıyla

2- Sözlü biçimde

3- İsmi bilinmeyen bir ozan tarafından

4- Aynı kafiye düzeniyle

5- Lirik konularda
oluşturulmuş olmalarıdır.

Yukarıdaki numaralanmış yargıların hangileri doğ­rudur?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 5
Soru Açıklaması
6.
19. yüzyıl başlarında yaşayan ozanın asıl adı Mehmet Emin'dir. Divan edebiyatından etkilenen sanatçı aruzla şiir yazsa da asıl ününü destan ve koşmalarına borçlu­dur. Yaşadığı yerin Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine; "Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş/ Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı" dizeleriyle başlayan koşması­nı söylemiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "A" Bayburtlu Zihni
Soru Açıklaması
7.
Sefil baykuş ne gezersin bu yerde?

Yok mudur vatanın, illerin hani?

Küskün müsün, selamımı almadın.

Şeyda bülbül şirin dillerin hani?

Bu dörtlük için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bir koşmanın ilk dörtlüğü olabilir.
Soru Açıklaması
8.
Yari görse idim haftada ayda

Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda

Azrail göğsümde canım hay hayda

Ciğerimin başı yaralandı gel

Bu dörtlükte aşık edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sevgiliye kavuşma arzusu
Soru Açıklaması
9.
Halk edebiyatı geleneği ile ilgili olarak aşağıdaki­lerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dış dünyaya kapalı, soyut bir edebiyattır.
Soru Açıklaması
10.
Divan ve tasavvuf geleneğine özenen ürünler de verdi. Ancak bunlarda istenen özgünlüğe ve yetkinliğe ulaşa­madı. En güzel şiirleri semaileri ve koşmalarıdır. 18. yüzyılın sonlarında yaşadığı sanılmaktadır.

Bu parçada verilen özellikler, aşağıdaki sanatçıla­rın hangisine ait olabilir?
Doğru Cevap: "C" Erzurumlu Emrah
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 2
11.
17. yüzyılda yaşadığı sanılan şairin şiirleri aşk ve doğa üzerine kuruludur. Hemen her şiirinde gurbet, ayrılık, ölüm ve sıla özleminin bahsi geçer. Şiirlerinin gücü gerçekçi söyleyişten, içtenlikten, somut doğa anlatım­larından gelir. Bir kavga ve mücadele şairi değil, sevda­nın şairidir. Koşma ve semaileriyle ünlenmiş, yüzlerce yıl birçok şairi etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karacaoğlan
Soru Açıklaması
12.
Kalktı göç eyledi Avşar elleri

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Bu dizeler aşağıdakilerin hangisine ait olabilir?
Doğru Cevap: "E" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.