AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 1


Halk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Halk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Halk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Halk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 1
1.
Divan şiirinin mazmunlarla Arapça, Farsça kelimelerle dolu dilini, yapmacık duygularını bir kenara itip halk şairlerine, Yunuslara, Pir Sultanlara yöneldi; Anado­lu'nun o gür ve içli sesine kulak vererek yazdı şiirlerini. Gül yerine yoncayı, bülbül yerine serçeyi, şarkılar yeri­ne türküleri, aruz yerine heceyi, halılara inat kilimleri benimsedi.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdaki dizelerin hangi­sini yazmış olamaz?
Doğru Cevap: "C" Gül-gunesi hun-ı eşk-ı hırman Esfidi beyaz-ı çeşm-ı giryan
Soru Açıklaması
2.
I.

Bir melek nesli mi vardır soyunda

Hak nazarım kaldı selvi boyunda

II.

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisi kesin olarak söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Benzer söz sanatlarına yer verildiği
Soru Açıklaması
3.
Emrah der ki düştüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek sarp bir kale

Ya alınır ya alınmaz

Bu dörtlük için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Zengin uyak kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Koçaklamaları ile Köroğlu'na, güzellemeleri ile Karaca­oğlan'a benzer. Toros Avşarlarındandır. Osmanlı hükü­melince yerleşik düzene geçirilmek istenen Avşarlar, yerleşik düzeni kabul etmeyince hükümet kuvvetleriyle çatışmış, ozan da Avşarları desteklemiştir. Çağdaşları olan Dertli, Seyrani, Emrah divan şiirinden etkilendik­leri halde, kendisi şehir yaşamından uzak olduğu için etkilenmemiş; bütün şiirlerinde heceyi kullanmış, 19.yüzyıl halk şiirine damgasını vurmuştur.

Bu parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dadaloğlu
Soru Açıklaması
5.
Bugün çay bulandı yarın durulmaz

Gurbette ölenin gözü yumulmaz

Anadan ayrılır, yardan ayrılmaz

Yol ver dağlar ben sılaya gideyim

Bu dörtlük için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bir koşmanın ilk dörtlüğüdür.
Soru Açıklaması
6.
• Yunus Emre

• Hacı Bektaşi Veli

• Kaygusuz Abdal

Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Eserlerinde tasavvufi konuları işlemişlerdir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Orta oyunu ve meddahta, oyunun canlandırıldığı yere palanga denir; her ikisinde de yeni dünya ve dükkan denilen basit dekorlar bulunur.
Soru Açıklaması
8.
İşte gidiyorum çeşmi siyahım

Önümüze dağlar sıralansa da

Sermayem derdimdir servetim ahım

Karardıkça bahtım karalansa da

dizeleriyle tanınan ------, günümüzde halk şiiri geleneği­ni devam ettirmiş, Pir Sultan Abdal'ın açtığı yolda yürümüştür. 1998'de dünyanın yaşayan üç büyük oza­nından biri kabul edilen sanatçı 2002'de yaşamını yitir­miştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Aşık Mahzuni Şerif
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kavuştak - meddahın hikaye anlattığı yer
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde nazım şekli açıklanırken bir yanlışlık yapılmıştır
Doğru Cevap: "A" Türkü: Hecenin 7'Ii, 8'li, 11'Ii kalıplarıyla söylenen genellikle dörder dizeli bentlerden ve bunların so­nunda tekrarlanan bir dizeden oluşan aşık edebi­yatı nazım biçimidir.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Halk Edebiyatı TEST - 1
11.
Halkın arasında üretilen en eski ürünlerden olan ------, evrensel bir nitelik taşır. Bu yönleriyle de bir ulusun yaşadığı önemli olaylardan doğan ______ ayrılırlar. Ayrıca bu türde eğiticilik esastır; bu bakımdan genellikle sonunda iyilerin ödüllendirildiği, kötülerin bir şekilde cezasını çektiği görülür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisindekiler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" masallar - destanlardan
Soru Açıklaması
12.
Halk edebiyatının bazı ozanları vardır ki güçlü söyle­yişleri, samimiyetleri, duygularını ifade ediş biçimleriyle bugün de sevilerek okunmaktadırlar. 17. yüzyılda yaşadığı sanılan --------, ayrılığın, sıla özleminin, güzel­liklerin ozanıdır. Gönlünde güzeller, gözünde farklı yöreler, elinde sazı vardır. 19. yüzyıl ozanı ________ ise bambaşka bir sesle adından söz ettirir. O daha çok hak aramanın, başkaldırının, kavganın ozanıdır. Şiirlerinden gür bir destansı ses yükselir. Bu bakımdan, kendisinden üç yüz yıl önce yaşamış, Bolu Beyi'nin zulmüne başkaldırmış ________ açtığı yolda yürümüş gibidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Karacaoğlan - Dadaloğlu - Köroğlu'nun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.