AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 2


Güzel Sanatlar ve Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güzel Sanatlar ve Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Başka dillerden etkilenmemesi
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda birinci grupta verilen sanat dallarından hangisi, ikinci grupta verilen terimlerden biriyle eşleştirilmez?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen tanımlardan hangisi ayraç içindeki bilim ya da sanat dalıyla uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "C" Varlığın ve bilginin kaynağını inceleyen bilim dalı­dır. (Psikoloji)
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir edebi metin olabilir?
Doğru Cevap: "B" Karanlık sokakların insanda uyandırdığı yalnızlık duygusunu konu alan bir metin
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki türlerden hangisi gerçeği ele alış tarzı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Makale
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kurmaca bir metinden alınmış olamaz?
Doğru Cevap: "D" Taksim'deki olayda, iş yerlerinde maddi kayıp mey­dana geldi. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırı­lırken en azından ölümlerin olmaması yüreklere su serpti.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sanat dallarından hangisi, edebiyatla diğerlerinden daha çok ilgilidir
Doğru Cevap: "E" Tiyatro
Soru Açıklaması
8.
"Besteci - nota" arasındaki ilişki, aşağıdakilerin han­gisinde verilenler arasında vardır
Doğru Cevap: "B" Yazar - dil
Soru Açıklaması
9.
Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca fark­lılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine ve sınıf­lara özgü olan konuşma diline------ ; bir dilin yakın tari­hi seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren koluna ------ ; tarihsel, bölgesel, siyasal se­bepler yüzünden ses, yapı, söz dizimi özellikleriyle ta­mamen farklılaşan koluna ise ------ adı verilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" ağız - şive - lehçe
Soru Açıklaması
10.
"Sanat" adı verilen bir şey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar vardır; yani bir zamanlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına becerebildiklerince bizon resimleri çizen, bugünse boya satın alıp reklam afişleri yapan ve yüzyıllardan beri daha birçok şey üreten insanlar ... Tüm bu etkinlikleri ---------

Sanat ile ilgili bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?
Doğru Cevap: "D" sanattan daha ziyade sanatçının önemli olduğunu ortaya koyan örnekler olarak değerlendirmek gerekir.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 2
11.
Sanatın bu işlevi, insanın fiilen yaşamı içinde duyup yaşayamayacağı şeyleri duyup yaşamasını sağlar. Örneğin, sanat sayesinde Spartaküs'le, Gribaldi'yle, Çapayec'le omuz omuza savaşırız; Kolomp ve Nan­sen'le yeni kıtalar keşfederiz. Roerich gibi, Himalayala­rın eşsiz güzelliğini tadarız; Natalya Rostova ile Aksin­ya'yı sever, onlara acırız; Taras Bulba ve Soya Kosmo­demyanskaya'yla birlikte kahramanca ölürüz.

Bu metin, sanatın hangi işlevini dile getirmektedir?
Doğru Cevap: "E" Düş gücünü harekete geçirme işlevi
Soru Açıklaması
12.
Güzel sanatlar; işitsel, görsel ve dramatik sanatlar ol­mak üzere üç grupta incelenir. Bunlardan ------ işitsel sanatlara, ------ görsel sanatlara, ------ da dramatik sanatlara örnek olarak gösterilebilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" müzik - mimarlık - sinema
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.