AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 1


Güzel Sanatlar ve Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Güzel Sanatlar ve Edebiyat konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 1
1.
Güzel sanatlar, insan zekasının var olana karşı göster­diği tepkinin, tutarlı ve estetik bir bütünlük içinde somutlaştırıldığı alandır. Bir sanat eserinin estetik unsurları benzersizdir; onu oluşturan sanatçının elin­den eşsiz, tek olarak çıkmıştır. Nitekim böyle oluşu, yani ---------, sanat eserini değerli kılar. Bir de sanatçısı, onu farklı dillerden, kültürlerden, renklerden insanların dünyasına katarak --------- kılabilmişse değerine paha biçilemez.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" özgünlüğü - evrensel
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi dramatik sanatlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Edebiyat
Soru Açıklaması
3.
İnsanların, tabiat ve yaşam karşısındaki duygu ve düşüncelerini birbirinden farklı birçok unsurla güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslupla ifade etme çabalarının tümü --------- adı ile anılır. ---------, bu etkin­liklerin dil malzemesi ile gerçekleştirilmesidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" güzel sanatlar - Edebiyat
Soru Açıklaması
4.
1- Yazarın süzgecinden geçirilmiş gerçeklik

2- Yoruma açık ifadeler

3- Önceki dönemlerde yazılmış eserlerin etkileri

4- Edebiyat tarihi araştırmalarından ulaşılan sonuçlar

5- Sayısal verilerle yapılan karşılaştırmalar

Bir edebiyat eserinde, yukarıdaki numaralanmış özelliklerin hangileri bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
5.
---------, marangozluk, ahşap işçiliği, bakır işlemeciliği, dokumacılık gibi alanları kapsar. Maddi ihtiyaçları karşılamak asıl amaçtır. Bu alanlarda çalışan kişi, üret­tiği bir nesnenin aynısını tekrar tekrar yapabilir. Ama --------- böyle değildir. Bu alandaki her eser biriciktir, benzeri bulunmaz. Estetik duygulara seslenmek ama­cıyla yapılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Zanaat - sanat
Soru Açıklaması
6.
Dille ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Dil durağan bir varlıktır; öz varlığını korur ve değişime kapalıdır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sanat kolu ile bunun örneği eşleştirme­lerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görsel sanatlar - sinema
Soru Açıklaması
8.
Edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Herkesçe anlaşılabilen, farklı yorumlara kapalı bir anlatımı vardır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi edebi metin olabilir?
Doğru Cevap: "C" Savaşın bir toplum üzerinde bıraktığı etkileri ya­zarın gözüyle ve bireysel ilişkilerden hareketle an­latan bir metin
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi sanatın bir amacı sayıla­bilir?
Doğru Cevap: "B" Farklı insan toplulukları arasında köprü olma
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Güzel Sanatlar ve Edebiyat TEST - 1
11.
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya

Bu dizeler, edebiyatla aşağıdaki bilimlerin hangisi­nin ilişkisini örnekler?
Doğru Cevap: "A" Tarih
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi sanatsal (edebi) bir metin­den alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" Yıllar sonra otobüs penceresinden baktığı bu sokaklar ona uzak yabancılar gibi göründü.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.