AYT Edebiyat: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler TEST - 1


Göstermeye Bağlı Edebi Metinler konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Göstermeye Bağlı Edebi Metinler konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Göstermeye Bağlı Edebi Metinler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisindeki açıklama, ayraç içinde verilen tiyatro terimiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Tek oyuncunun kendi içine kapalı, uzun repliği (pandomim)
Soru Açıklaması
2.
------------, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan iki boyutlu tasvirlerle oynanan perde oyunudur. Bu oyu­nun oynatıcısına ------------ adı verilir. Yardımcıları, çırak, yardak, sandıkka adını alır. Oyunun başrol oyun­cusu okumamış halk adamı; medreseli arkadaşının söylediklerini anlamaz ve onun sözlerine yanlış anlam­lar yükler. Oyunun büyük bir bölümü, ikisi arasındaki atışmalardan doğan gülünçlüklerden oluşur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Karagöz - hayali
Soru Açıklaması
3.
Trajedi türünün gelişiminde İngiliz yazar Shakes­peare'in önemli katkıları olmuştur, çünkü o klasik tiyat­ronun olay, zaman ve yer birliği kuralını yıkmıştır. Şiir ve düzyazıyı iç içe kullanması, acıklı ve komik olayları aynı sahnede vermesi Alman ve Fransız romantiklerini etkilemiş, böylece bu türün temellerini atmıştır.

Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinin yapılması ile düzeltilebilir?
Doğru Cevap: "B" "Trajedi" yerine "Dram" kelimesi yazılarak
Soru Açıklaması
4.
( ... )

Bir kız sesi (parlak ve güçlü): Beni mi çağırdın? Robert: Seni!

Jan: Siz komutan mısınız?

Robert: Evet, küstah kız. Ben komutanım. Buraya gel. (Avludaki askerlere) Ona yol gösterin. Çabuk getirin karşıma. (Pencereden ayrılıp büyüklenerek masasının başına kurulur.)

Kahya (Fısıldayarak): Kız aklına asker olmayı koymuş. Sizden asker giysileriyle zırh istiyor. Bir de kılıç (Robert'in arkasına saklanır.) Kuşanacakmış. ( ... )

Bu parçadan hareketle tiyatro metinleri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Olay örgüsü, anlatıcının anlatımıyla değil, diyalog­larla verilecek biçimde kurgulanır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisi klasik komedi ve trajedide ortak bir özelliktir?
Doğru Cevap: "B" Bir günlük zaman diliminde geçen tek olayın aynı dekorla gösterilmesi
Soru Açıklaması
6.
Fransız romantiklerinden Victor Hugo, "Cromwell" adlı eserinin ön sözünde şöyle söyler: "-------- özelliği gerçek oluşudur. Gerçek, tıpkı yaşamda olduğu gibi bu türde de yüce olan ile gülünç olanın birleşmesinden doğar. Doğada olan her şey sanatta da vardır."

V. Hugo'nun sözlerinde boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Dramın
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda verilen kavramlar ile türler ilişkilendiril­diğinde, numaralanmış kavramların hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
8.
1- Bir sahnede seyirciler önünde canlandırılmak üzere yazılan eserler tiyatro adını alır.

2- Tiyatro, güzel sanatların gruplandırılmasında görsel sanatlar içinde kabul edilir.

3- Tiyatro, olay çevresinde gelişen edebi metinlerden biridir.

4- İlk tiyatrolar, Fransa'da romantizmin etkisiyle yazılmış tragedyalardır.

5- Tiyatro metinlerinde zaman, mekan, olay unsurlarının yanı sıra anlatıcı da bulunur.

Tiyatro ile ilgili yukarıda numaralanmış yargıların hangileri bir bilgi yanlışı içermez?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
(1) Tiyatro ilk kez İÖ 6. yüzyılda Fransız toplumunda dinsel törenlerden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi. (2) İlk oyunlar, manzum olarak yazılan klasik tragedyalardı. (3) Bunların konuları tarihten ve mitolo­jiden alınır; kahramanları soylu kişiler arasından seçilir­di. (4) Erdem ve ahlak temeli üzerine kurulur; vurma, öldürme olayları sahnede gösterilmez yalnız konuşma­larla duyurulurdu. (5) Üç birlik kuralına uyularak konu, bir günde aynı mekanda geçen tek bir olay üzerine ku­rulurdu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde tiyatro türü ya da terimi yanlış açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dram: Bir konunun, onunla benzerlik taşıyan başka bir konunun geliştirilmesi yoluyla verilmesidir.
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Göstermeye Bağlı Edebi Metinler TEST - 1
11.
1- Orta oyunu, geleneksel Türk tiyatrolarındandır ve doğaçlama oynanır.

2- Oyun kişilerinden Pişekar, Karagöz oyunundaki Ha­civat'ın, Kavuklu ise Karagöz'ün karşılığıdır.

3- Fasıl, orta oyununun son bölümüdür; bu bölümde oyunun baş kişileri "Her ne kadar sürçilisan ettiysek affola." diyerek oyunu bitirirler.

4- Orta oyununu yöneten kişiye hayali adı verilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Klasik trajedi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Oyun yazarları, nasıl bir dil kullandıklarından çok ne anlattıklarına önem verir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.