AYT Edebiyat: Garip Hareketi (1. Yeni) TEST - 1


Garip Hareketi (1. Yeni) konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Garip Hareketi (1. Yeni) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Garip Hareketi (1. Yeni) konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Garip Hareketi (1. Yeni) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Garip Hareketi (1. Yeni) TEST - 1
1.
Aşağıdakilerin hangisi Melih Cevdet Anday'ın eser­lerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fahriye Abla
Soru Açıklaması
2.
(1) Orhan Veli, şiirde tek ölçünün hece ölçüsü olabile­ceğini savundu. (2) Kafiyeyi ilkel; mübalağa, teşbih, mecaz gibi sanatları gereksiz buluyordu. (3) Geçmiş edebiyatların, geleneğin öğretttiği her şeyi atmak, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmak istiyordu. (4) 1941'de yazdığı Garip ön sözünde bu çerçevedeki görüşlerini anlattı. (5) Bu ön söz hem Ahmet Haşim'in Piyale ön sözüne bir cevap hem de Faruk Nafiz'le zir­veleşen memleket şiirine karşı çıkıştı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi, 1. Yeni şairlerince yazılmış olamaz?
Doğru Cevap: "C" Hiç dönmemek, ölüm gecesinden bu sahile Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içindeki ifade getirilemez?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Dönemi'nin ilk topluluğu Beş Hece­cilerin şiir anlayışına tepki gösteren -----------­olmuştur. (1. Yeni)
Soru Açıklaması
5.
1- Parnasizmin etkisi

2- Serbest şiir

3- Kafiyeye karşı çıkış

4- Toplumcu anlayış

5- Sınırsız konu seçimi

Yukarıdaki numaralanmış özelliklerin hangileri Garip şiiriyle ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
6.
1- Şiiri eski şiirin şairanelik modalarından kurtarıp bilinçaltına yönelerek oradaki çocuğu bulmak gerekir.

2- Zekanın bir oyunu olan vezin, kafiye, istiare ve mecaz şiir için gereksizdir hem doğallığa engel olur hem gerçeği olduğundan farklı gösterir.

3- Şiirde kelime ve mısra güzelliği önemlidir, bütün güzelliği aranmaz.

4- Şiir bir söz ve anlam işidir, onu resim ve müzikle karıştırmamak gerekir; bu durum, eski şiiri bırak­mayı zorunlu kılar.

5- Şiir, sıradan insanın anlayabileceği bir sanat değil­dir, üst zümre sanatıdır.

Yukarıdaki numaralanmış yargıların hangileri Garip anlayışını yansıtmaz?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 5
Soru Açıklaması
7.
İlk şiirlerinde kentte yaşayan insanların günlük yaşamlarını işledi. Etkisini şaşırtıcı buluşlardan, alay ve yergi­den alan, sade söyleyişli dört - beş dizelik şiirler yazdı. Bu, Garip şiirinin etkisinde olduğu yıllardı ve bu etki hep sürdü. Yine de şiirinin ikinci döneminde geleneksel biçimleri denerken üçüncü döneminde toplumsal konu lara yönelerek arayış içinde oldu. Perçemli Sokak Karga ile Tilki, Elleri Var Özgürlüğün şiir kitaplarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Oktay Rifat
Soru Açıklaması
8.
1- Destan Gibi

2- Karşı

3- 0lvido

4- Güzelleme

5- Yenisi

Numaralanmış eserlerin hangileri Orhan Veli'ye ait değildir?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Orhan Veli'nin -------- adlı şiiri, Garip kitabından daha fazla dikkat çekmiştir. Çünkü Orhan Veli şiire "nasır" kelimesini sokacak kadar, deyim yerindeyse sınırları zorlamıştır. 1939 yılında tartışmalar büyür. Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba dergisinde zehir zemberek bir eleştiri yazar. Hemen herkes şiir hakkında bir şeyler söyler ve konuşulanlar Orhan Veli'yi iyiden iyiye şöhret sahibi yapar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin han­gisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kitabe-i Sengi Mezar
Soru Açıklaması
10.
1. Yeni ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" Didaktikliği öncelemişlerdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.