AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 2


Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 2
1.
14. yüzyılda yaşayan İtalyan yazar, küçük hikaye tarzı­nın önde gelen ismi olarak tanınmıştır. Hikayelerinde insanların sorunlarına, türlü duygularına yer vermiştir. Onu asıl tanıtan Decameron (On gün) adlı eseridir. Bu kitapta vebadan kaçıp bir eve sığınan on kişinin anlat­mış olduğu yüz hikaye yer alır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Boccacio
Soru Açıklaması
2.
Natüralizm, daha çok İngiltere'de etkili olmuş bir akım­dır. Guy de Maupassant ve Emile Zola bu akımdan etkilenmiş yazarlardır. Ayrıca Amerikan edebiyatında da John Steinbeck'in eserlerinde bu akımın etkileri görülür. Gazap Üzümleri, Bitmeyen Kavga bunlardan yalnızca ikisidir.

Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangi­sinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Natüralizm İngiltere'de değil Fransa'da daha etki­lidir.
Soru Açıklaması
3.
Faust, bir oyundur. Oyunun kahramanı Faust felsefeyi, tıbbı, teknoloji ve doğa bilimlerini araştırmış, gençlik ve olgunluk çağını yeryüzünün sırlarını çözmeye adamış­tır. Bu tavrı, Mefisto yani şey1anı rahatsız etmektedir. Mefısto, bütün gücünü onu yoldan çıkarmak için harca­maktadır.

Yukarıda kısa özeti verilen eserin yazarı ve bağlı olduğu akım, aşağıdakilerden hangisinde verilmiş­tir?
Doğru Cevap: "E" Goethe - Romantizm
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik, ayraç içinde ismi verilen yazarla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Realizmin güçlü temsilcilerinden olan yazarın adını duyurduğu romanı İnsancıklar, Rusya'nın toplum­sal romanı sayılır. (Lev Tolstoy)
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayraç içinde belirtilen yazarla uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "D" En önemli eserleri Üç Silahşörler, Monte Kristo Kon­tu olan yazar Fransız romantiklerdendir. (Lamartine)
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde romantizmden etkilen­miş yazarlar bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Goethe - V. Hugo - A. Dumas Pere
Soru Açıklaması
7.
1- Fransız realist yazarlardandır.

2- 19. yüzyılda yaşamıştır.

3- Romanlarıyla ünlüdür.

4- Yapıtlarını Yanlışlıklar Komedyası adı altında toplamıştır.

5- Tarihi konuları daha çok işler.

Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangileri Bal­zac'la ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisindeki roman kahramanı, yaratıcısı ile eşleştirilmemistir?
Doğru Cevap: "D" Willhelm Teli - Goethe
Soru Açıklaması
9.
• Moliere

• La Fontaine

Bu yazarların ortak özelliği aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat sanatçılarını etkilemeleri
Soru Açıklaması
10.
---- göre sanatın üç temel ögesi vardır: Akıl, sağduyu ve tabiat. Her eser güzelliğini akıldan alır. Sağduyuya uymayan bir anlamın hiçbir değeri yoktur. Bu yüzden hiçbir şey gerçekten daha güzel değildir. İnsan ancak inandığı şeylerden heyecan duyar. Tabiatta bulunan her şey sanatta da vardır. Bundan dolayı tabiatı taklit etmek gereği önemlidir. Zira yalnız gerçek olan şey tak­lit edilir. Bu akımı bir okul olarak düşünürsek amacı, tabiatı taklit etmektir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?
Doğru Cevap: "E" Klasisizme
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Edebiyat Akımları ve Dünya Edebiyatı TEST - 2
11.
Sanatçı, geçmişi hatırlatan her şeyi, müzeler ve kütüp­haneler dahil, yok etmeyi savunan, fütürist manifestoyu hazırladı. Manifesto Şubat 1909'da Fransız gazetesi Le Figaro'da yayımlandı. Ona göre sanat "zulüm, şiddet ve adaletsızlık dışında hıçbır şeydır." ltalyan şaır, bu düşünceleriyle fütürizmin kurucusu olmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Filippo Marinetti
Soru Açıklaması
12.
Toplumsal koşullar değiştiği zaman, yazının da değiş­mesi doğaldı. Büyük devrim, Fransız toplumunu derin­den derine değiştirdiğine göre bu topluma yeni bir ya­zın sunmak kaçınılmaz olmuştu. Geçirilen büyük deği­şimler sonucu, çağdaş insan coşkulu ve hüzünlü bir ni­teliğe bürünmüş, acılı bir yetersizlik duygusu içinde kıv­ranır olmuştu. Öncelikle usumuza seslenen klasik ya­zın böyle bir insanın yönelimlerini dile getiremezdi.

Bu parçada aşağıdaki edebiyat akımlarının hangi­sinin doğuşu anlatılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Romantizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.