AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 2


Düzyazı Türleri konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Düzyazı Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Düzyazı Türleri konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Düzyazı Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 2
1.
1- Güncel konuların işlendiği bu metinler, gazete çevresinde gelişmiştir.

2- Yazıldıkları dönemin sosyal, kültürel, ekonomik, si­yasi özelliklerini belli ölçülerde yansıtırlar.

3- Yazarlarının izlenimleri, kişisel değerlendirmeleri bu metinlerin iskeletini oluşturur.

4- Klasik Türk edebiyatında örneklerine rastlanmaz.

5- Öğretici metin türleri arasında yer alırlar.

Yukarıda yapılan açıklamaların hangilerinin, maka­le, sohbet ve fıkra türünde yazılmış metinlerde ortak bir özellik olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi yazınsal metin özelliği gös­termektedir?
Doğru Cevap: "D" Amerika Dış işleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi ya da borsanın dibe vurması, onu bahçedeki kiraz ağacının çiçek açması kadar ilgilendirmezdi. Bu değişimin her aşamasını izler, etrafındakilere coşkuyla anlatır dururdu.
Soru Açıklaması
3.
1- Orhan Veli'nin küçük yaştan beri tiyatroya da merakı vardı. Beykoz'daki evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla beraber sahne kuran Orhan Veli, kendi yazdığı piyesleri temsil etmekteydi. / otobiyografi

2- Benim iyi olduğumdan ve selamlarımdan tüm dost­ları haberdar edin. Telaş edip sıkılmasınlar. Pek yakında aralarına döneceğim. Siz de kendinize iyi bakın. / mektup

3- Yapıbozucu okuma, metnin içindeki çelişkileri ortaya çıkaran bir okumadır. Metnin içindeki çelişkili düşünce ve ifadeleri sergilemek ve metnin sabit görünen yapısını bozarak farklı yorumları olduğunu göstermek amacındadır. / sohbet

4- Beklemeyi bilmek ama sorumluluklarını, üzerine düşenleri yaparak beklemek, sabırdır. En güzel başarıların, en büyük girişimlerin ardında hep sabrın emeği vardır. / deneme

Yukarıdaki numaralanmış metinlerin hangileri, yan­larında belirtilen düzyazı türünün özelliklerini taşı­maktadır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Eski edebiyatımızı yalnız şiirden ibaret zannetmek yanılgıdır. (1) Mesela tezkireler vardır, bugünkü biyog­rafilere çok benzer bunlar. (2) Bizim yazdığımız maka­leleri andıran ruznameler; (3) gezi yazılarından pek de farklı olmayan seyahatnameler vardır. (4) Ya anı yazıları? Elçilerin olan biteni, yaşananları anlattıkları sefaretnameler birer anı değil de nedir? (5) Sonra halk hikayeleri, bugünkülerden farklı özellikler gösterseler de birer hikayedir neticede. Diyeceğim o ki eski edebi­yatımız nesir bakımından hiç de fakir değildir.

Bu parçadaki numaralanmış ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
5.
• Hakim (ilahi) bakış açısı

• Gerçekçi anlatım

• Olayları oluş sırasına göre verme

Bu özelliklerin tümü, aşağıdaki metinlerin hangi­sinde görülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Uykuyla uyanıklık arasında geçmişe dair bir şeyler hatırladı. Ama bunları düşünmesine fırsat kalma­dan aynı adamlar yine belirdi başucunda. Bu defa kafasına kablolar bağladılar, ellerindekileri çıkardılar.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde eser - tür ve türün özel­liği eşleştirmesi yapılırken bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Türk'ün Ateşle İmtihanı - hikaye - yaşanmışlıklara yaslanma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde, boş bırakılan yere ayraç içinde verilen getirilemez?
Doğru Cevap: "E" ------, tek kişilik oyun özelliği gösteren geleneksel Türk tiyatrosudur. (Karagöz)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden­dir?
Doğru Cevap: "B" Mülakat
Soru Açıklaması
9.
Merkez nüfusu 8 bin kişi olan Köyceğiz'in pencereleri, kapı girişleri ve çatıları ile özgün mimariye sahip bah­çeli evlerin sıralandığı sokaklarında yürürken fotoğraf çekmeye doyum olmuyor. Narenciye ağaçlarının yanı sıra nar ve incir ağaçları, salkım salkım üzümlerle dolu asmalar, mis gibi kokulu yaseminler de evlere bahçe­lerden eşlik ediyor. Evlerin çoğunun yapıldıkları yıllar ön duvarlarında yazıyor. 1934 ile 1950 yılları arasında yapılan evlerde belirgin bir sanat zevki bulunuyor. Bu evlerde hayat devam ediyor fakat daha eski yıllarda yapılmış ahşap konakların çoğu terk edilmiş ve bakım­sızlıktan yıkılmaya başlamış.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alın­tıdır?
Doğru Cevap: "D" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
10.
Bir tiyatro metninde aşağıdakilerin hangisi bulunamaz?
Doğru Cevap: "C" İlahi bakış açısıyla anlatılan olaylar
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 2
11.
Aklına geleni yapan, aklına geleni söyleyen, hemen ilk hislerine kendini kaptıran, daha ne hissettiğini bile an­lamadan, hayret, iğrenme ve haz hislerini ifade eden adam, nezaketsiz bir adamdır. Böyle biri, sürekli özür dilemek zorunda kalır. Çünkü kasıt olmadan başka­larını rahatsız eder, üzer. Farkında olmadan anlattığı şeylerle birini gücendirmek hoş bir şey değildir. Nazik adam, iş işten geçmeden rahatsız ettiğini fark edip der­hal yolunu değiştirir.

Bu parçada aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisine özgü nitelikler görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Deneme
Soru Açıklaması
12.
Anlatmaya bağlı bir edebi metinde aşağıdakilerin hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Kişilerin hareketlerini ve görünüşlerini açıklamaya yönelik ayraç içinde verilmiş ifadeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.