AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 1


Düzyazı Türleri konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Düzyazı Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Düzyazı Türleri konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Düzyazı Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 1
1.
• Biyografi

• Fıkra

• Makale

Bu yazı türlerinin ortak özelliği, aşağıdakilerin han­gisinde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Öğretici metin özelliği gösterme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde, öğretici metin türleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Anı - Günlük - Eleştiri - Makale
Soru Açıklaması
3.
Köprüden geçerken rahat, sessizce Neva lrmağı'nı, kızıl ve parlak güneşin ışıltılı batışını seyretti. Uykusuz­luğuna rağmen hiç yorgunluk duymuyordu. Bir aydan beridir yüreğinde zonklayan çıban, sanki birdenbire delinivermişti. Özgürlük, özgürlük!..

Bu metin, ------------ bir nitelik taşımaktadır; ----------­bakış açısıyla yazılmış bir --- metin örneğidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağı­dakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilme­lidir?
Doğru Cevap: "A" yazınsal - hakim - olay çevresinde gelişen edebi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki yazıların hangisinin alındığı metnin türü yanlış belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" En sessiz ve en kısa sürede buraya gelmenizin ne kadar önemli olduğunu bilmem anlatabildim mi? Yalnız sizlerin ve bizlerin değil, bütün bir ülkenin menfaati bunu gerektiriyor. Lütfen etrafınızdakilere dikkat ediniz. / Günce
Soru Açıklaması
5.
Doğu-Batı sorununa karşıt kişilikler yoluyla ahlaksal açıdan yaklaşan yazarımız, ilk romanlarında Doğu-Batı bileşimini de bu iki tür insanın olumlu yanlarının bir tek adamda toplanması olarak görür. Örneğin Şimşek'te, Sacit ile Müfid'in olumlu ve olumsuz yönlerini kavrayan Ali'ye göre, mükemmel insan bunların bazı özelliklerini kendinde toplayan insandır. Göstermeye çalışacağım gibi, Peyami Safa'nın romanları, başlangıçtaki kişilikler yolu ile somutlaştırdığı bu Doğu-Batı karşıtlığını daha soyut düzeyde açıklayabilme doğrultusunda gelişir.

Bu parçada, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Eleştiri
Soru Açıklaması
6.
----------- gibi ----------- gazete ve dergi yazısıdır. Deyim yerindeyse onun ağabeyidir. Ancak derinlik ve konuyu işleyiş yöntemi bakımından ondan kimi ayrı yönleri vardır. Okuru bilgilendirme, ona kimi gerçekleri öğret­me ereğiyle yazılması bunların başında gelir. Bunu yaparken salt değinmekle yetinmez; düşünceyi ya da öne sürülen savı kanıtlamaya yönelir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Fıkra - makale de
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Edebiyatımızdaki ilk örneği Tanzimat Dönemi'nde Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanan fıkrada, açıklayıcı ve öğretici anlatımlarla; tanımlama, ör­nekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi dü­şünceyi geliştirme yolları kullanılır.
Soru Açıklaması
8.
Çalıştığım gazete, yazdığım --------- sert buluyor; özel­likle siyasetçilerden söz ederken daha yumuşak bir dil kullanmamı telkin ediyordu. Bir yazarı gündemime aldığımda bile rahat çalışmam mümkün olmuyor, eseri hakkında etraflıca konuşamıyordum. Belki birinin yakınıdır diye ... Sonunda bıraktım gazeteyi. Üç yıl kadar bir şey yayımlamadım ama --------- yazıyordum. Gördüğüm, tanıdığım insanların davranışlarıyla, hayat­la ilgili, erdemle, arkadaşlıkla ... Ne bileyim, içimden ne gelirse öylece yazıyordum. Sonunda bu kısa yazıları bir araya getirip kitap halinde yayımladım.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" eleştirileri - denemeler
Soru Açıklaması
9.
1970 ila 1990 arasında kayda değer bütün önemli, yararlı kitapları içeren bir kütüphane kurabilmek için kitap satın almak, yazmaktan sonra en önemli işim ol­du. Babam bana iyi bir cep harçlığı veriyordu. On sekiz yaşımdan başlayarak Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'na haftada bir gitmeyi alışkanlık edindim.

Bu parça;
1- fıkra

2- otobiyografi

3- günlük

4- hatıra

yazı türlerinin hangilerinden alınmış olamaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
• Bir insan, bir eşya, bir yer konu edilebilir ve yazı fo­toğraflarla renklendirilir.

• Konularına göre çeşitleri bulunan bu türün Türk ede­biyatındaki ilk örneği Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.

• Diyaloglarla olay anlatımı gerçekleştirilen bu me­tinler, birkaç bölümden oluşur.

• Amacı sanatsal zevk vermekten çok, bir konuda ki­şisel görüşleri aktararak okurla paylaşmak olan bir yazı türüdür.

Aşağıdakilerin hangisi, numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerin herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Makale
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Düzyazı Türleri TEST - 1
11.
Bu düzyazı türünün okurlarının bazı özellikler taşıması gerekir, aksi halde yazı amacına ulaşmaz. Ele alınan konu hakkında bilgi sahibi olması beklenir ondan. Düşünelim ki fizik alanında bir konu ele alınmış; bu alanda bilgisi olmayan birinin yazıyı anlaması çok güçtür. Aynı şekilde edebiyatla ilgisi olmayan biri de bu konuda yazılanları gereği gibi anlamayacaktır. Bütün bunlar düşünüldüğünde bu düzyazı türünde, bir konunun sıfırdan öğretilmediği, farklı yönlerinin ele alındığı söylenebilir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Makale
Soru Açıklaması
12.
I.

Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşan­masındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın: Doya doya yaşamak yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Her gün gittiğiniz yere hiçbir gün varmaya­cağınızı mı sanıyorsunuz?

II.

Hayatımın her anını doya doya yaşadım sevgili yav­rum, derken genç kadının ellerini sımsıkı kavradı. Pen­cereden gelen ışık yüzünü aydınlatıyordu. Yüzündeki dinginlik ifadesi, söylediği sözün yüreğinden geldiğine şahitlik ediyordu.

Bu iki parçayı karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Her iki metinde dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.