AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 2


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 2
1.
1940 sonrasında bazı romancılar çoğunlukla toplumcu gerçekçiliğe bağlı kalarak sosyal kaygılarla yazmışlar, romanın sanat yönüyle fazla ilgilenmemişlerdir. Toplu­mun sarsıntı dönemlerini romanlaştırmaya, ideolojik bölünmelere, politik yönelişlere geniş yer vermişler; bir bakıma toplum yaşayışına ayna tutmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Peyami Safa
Soru Açıklaması
2.
Şairler, idealleri peşinde koşan, bu idealleri başkalarıy- la paylaşmak isteyen insanlardır. -------- Haluk'u; ___ _ Asım'ı anlatırken hayallerini anlatıyordu. ________ Büyük Doğu'yu, ______ Diriliş neslini, yüreğinde yaşatıyor, arzu- luyor, okurunu da bu arzuya katmak istiyordu.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tevfik Fikret - Mehmet Akif - Necip Fazıl - Sezai Karakoç
Soru Açıklaması
3.
---- doymak bilmeyen bir merakı vardır. Bütün sosyal bilimlerle hatta tıpla ilgilenir. Buralardan aldıklarını ya­pıtlarına katmayı bilir, yapıtlarını renklendirir. Türk ede­biyatına tez romancılığını da getirir. Örneğin ---- romanı Batılılaşma maceramızı anlatmaktadır. "Doğu-Batı me­deniyetleri nedir, bu iki dünya arasında durumumuz ne olmalıdır?" soruları üzerinde okuyucuyu düşündürür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı­dakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Peyami Safa'nın - Fatih-Harbiye
Soru Açıklaması
4.
Bir kelebek konsa ağzına

Ürküsü taşıran damla

Şeyin taşıranı her şeyin

Olunç duvarı odada

Mutu yaşayan mutsuzluğaysa

En yakıştıran kadın kendini

Beter bir park konuşkanı

Soruları çubuk gibi

Bu dizeler, İkinci Yeni şiirine ilişkin aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "A" Ritmi ve ahenk ögelerini önemsememe
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde birbilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Yanardağın Üstündeki Kuş, Gök Onları Yanıltmaz, Soğuk Otlar Altında adlı şiir kitapları bulunan Hüse­yin Atlansoy, İkinci Yenicilerdendir.
Soru Açıklaması
6.
Modern anlatıcı kimi zaman iç monolog ve diyaloglara başvurur. Bu iç monolog ve diyaloglar kimi zaman bilinçte oluşturulan ikinci "ben"le ya da ikinci bir kişilikle gerçek­leşir. Bu durum Huzur romanının Mümtaz'ında görülebile­ceği gibi Mahur Beste'de de aynı "ses"in çatallanması ve bir başka kahramana aktarılması ile görülebilir.

Bu parçada adı geçen yapıtların yazarı aşağıdaki­lerin hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
7.
Evinizin önünde dolaşsam

Seni bulamazdım,

Sen gözlerinde bahçeler olan

Şimdi evimdeki karım

Senin kadar güzel olsun çocuklarım.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez
Doğru Cevap: "E" Ölçü ve uyaklarla ahenk oluşturulmuştur.
Soru Açıklaması
8.
-----, bir bakıma büyük anlatıların ve dilin içinden geçe­rek, binlerce bilgiyi, belgeyi kullanan modern bir des­tandır. Kemal Tahir'i Yaşar Kemal'den ayrıcalıklı kılan şey en çok bu eserde belirir. Eski Anadolu Türkçesinin temel kaynaklarını, o dilin mantığını doğru kullanan bir anlatıdır. Kemal Tahir, bize belletilen tezlerin tümünü köktenci biçimde reddeder ve 'tarihsel gerçeği' bu yapıtında yeniden aramaya koyulur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenler­den hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Devlet Ana
Soru Açıklaması
9.
İster olay öyküsü olsun ister durum öyküsü; benim öy­küm okunduktan sonra belleklerden uçup gitmemeli. Konusuyla, özüyle, diliyle, biçimsel ustalıklarıyla okuru kuşatmalı. Kişi öyküyü okuyup bitirdikten sonra de­ğişmeli. Yıllar sonra o öykünün anımsanan, insanı etki­leyen bir yanı bulunmalı. Sait Faik'in ----- adlı yapıtı, Sabahattin Ali'nin ----- adlı yapıtı böyle değil midir?

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağı­dakilerden hangisi getirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Sarnıç - Değirmen
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal değişiklikleri ele alıp işleyen, sorgulayan, bu değişikliklerden duyduğu kaygıyı dile getiren sanatçılara örnek olmak üzere ________ anılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin han­gisi getirilemez?
Doğru Cevap: "E" Ece Ayhan
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 2
11.
Neye yarar hatırlamak,

Neye yarar bu cılız ışıklı bahçelerde

Hatırlamak geçmiş şeyleri,

Bu beyhude akşam bahçesinde

Kapanırken üstümüze böyle

Zaman çemberi.

Hatırlıyor yetmez mi

Güneşe uzanan ellerimiz!

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Duyulmadık yeni sözcükler kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.
İkinci Yeni sanatçıları, şiir sanatında dil bilgisi kuralları­nın geçerli olmadığı inancıyla hareket etmişlerdir. Böy­le bir düşüncenin oluşmasında, şiir anlayışlarına bir tepki olarak ortaya çıktıkları Garip şiirinin de etkisi ol­muştur. Garipçiler, şiir dilinde deformasyona gitmeye ya da olağan söz diziminin düzenini bozmaya karşıydı­lar. Teşbih, istiare, mecaz gibi sanatlara yer vermeden, dili herkesin anlayabileceği bir şekilde kullanmak temel ilkelerinden birisiydi. Birinci Yeni'nin bu tek anlamlı dil kullanımına bir tepki hareketi olan İkinci Yeni, anlamı mümkün olduğu kadar örtmeye, gizlemeye, hatta şiir sanatında o kadar da önemli olmadığını ileri sürerek rastlantıya bırakmaya çalıştı.

Bu parçada İkinci Yeni sanatçıları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Söyleyişlerine uygun yeni sözcükler türettiklerine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.