AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 1


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 1
1.
Özenle soyduğum şu elma söyle şimdi kimindir

Özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir


Kararan dünya, yeni bir güle bir ateş parçasıdır

Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir

Verilen beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Divan şiirinin klasik mazmunları kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
--------, köy edebiyatı akımının temsilcilerindendir. İlk romanı Sarı Traktör'de tarımda makineleşme konu­suna umutla yaklaştı. Yarbükü adlı romanında, köylüler arasında su ve toprak paylaşımı ile ilgili mücadeleleri anlattı

Bu parçanın başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Talip Apaydın
Soru Açıklaması
3.
(1) Cumhuriyet Dönemi'nin 1923-1940 arasını kap­sayan yıllarında, şairler ya kendi bireysel anlayışları doğrultusunda şiir yazmış ya da "memleket şiiri" anlayışını benimsemiştir. (2) Memleket şiirinin sembol şiirlerinden biri, Cahil Külebi'nin Ankara'dan Kayseri'ye geçerken yaptığı yolculuğu anlattığı Han Duvarları'dır. (3) Şairin, Hayat dergisinde yayımladığı "Sanat" şiiri de halk zevkine ve sanatına dönüşü anlatarak bu anlayışı en açık biçimde ifade eder. (4) Kemalettin Kamu ve Ömer Bedrettin Uşaklı da memleket şiirleri yazanlardandır. (5) Ahmet Kutsi Tecer aynı yıllarda folklorik unsurlardan da yararlanır şiirlerinde.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
4.
Ey yangınlarda patlamaya hazırlanan merak

Ey içimi ekşi sularla çalkalayan baş dönmesi

ıssız ıpıssız boşluğu aysız gecenin

Ölümle yaşamak arasındaki şerit

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yazınsallıktan uzak bir anlatım söz konusudur.
Soru Açıklaması
5.
Nurullah Ataç şiir için: "Bir şiir üzerine inceleme ne ka­dar derine inerse insin, gerçek bir şiirin söylemediği şeyler elbette söylediği şeylerden daha çoktur." diyor.

Nurullah Ataç'a göre aşağıdakilerin hangisi gerçek şiire örnek olamaz?
Doğru Cevap: "E" Bir gün evet bir gün çocukluğumun Yemyeşil çayırlarında yine koşacağım
Soru Açıklaması
6.
1928 yılında kurulan, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk topluluğu aşağıdakilerin hangisidir
Doğru Cevap: "A" Yedi Meşaleciler
Soru Açıklaması
7.
Belli bir temaya sarılmamış, boşta imgeler yığını, peş peşe itiş kakış doluşan, birbiriyle ilgisiz, sayıları arttıkça şiiri güzelleştireceği sanılan imgeler... Sağduyuyu, mantığı, sözün gelişini hiçe sayış ... Kesik, kopuk, uyuşmaz parçalardan kör mozaikler ... Karanlıkta kısık, kopuk, yarım konuşmalar, sayıklamalar, kaos ...

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada eleştirilen şiir akımına bağlı sanatçılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Attila İlhan
Soru Açıklaması
8.
Giderek yozlaştırılan Garip şiirine duyulan tepki Hisar dergisi çevresinde birçok şairin toplanmasına neden olmuştur. Bu grubun şairleri Batı'nın taklidiyle yetinilme­sine karşı çıkmış, değişmeyi reddetmemekle birlikte, bu değişmenin geleneklerin reddi anlamında olmasını is­tememiş; belirli bir siyasi görüş veya ideolojinin aracı, propagandası olan sanatı reddetmiş; dil konusundaki aşırılıklara karşı günlük dilin kullanılmasını savunmuş, ortak bir görüş çevresinde birleşmiş ve "öz Türkçe" akımına karşı çıkmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairlerden biridir
Doğru Cevap: "D" Yavuz Bülent Bakiler
Soru Açıklaması
9.
Bizim yazdıklarımız; Milli Mücadele Dönemi'nde hece ölçüsü ile yazmaya başlayan ilk hececilerin (Orhan Seyfi, Yusuf Ziya ... ) Cumhuriyet Dönemi'nde de etkisi­ni hala sürdüren "Benim gönlüm bir kelebek/ Dolaşıyor çiçek çiçek" yolundaki yavan verimlerinin çok üstünde bir aşama olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk hececileri eleştiren bu topluluğa bağlı sanatçılardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Osman Saba
Soru Açıklaması
10.
Çoğu romancı gözlemlerinden ve anılarından geniş öl­çüde yararlanarak içinden geldikleri, çok iyi tanıdıkları yöreleri, o yörelerin insanlarını, yaşam mücadeleleri ve yaşama biçimleriyle yansıtmaya özen göstermişlerdir. Örneğin ---- işçi ve gecekondu çevrelerini, ---- Çu­kurova'da ağa-köylü çatışmalarını,---- kültürlü insanları anlatmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Orhan Kemal - Yaşar Kemal -Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
logo
AYT Edebiyat: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı TEST - 1
11.
"Ve"den hoşlanmazdı. Türkçenin "ile"si, "de"si varken Arapçanın "ve"sini pek kullanmazdı. Yıllardır deneme­ler, eleştiriler yazmasına rağmen bunun eksikliğini hiç­bir zaman duymadığını söylerdi. Türkçe karşılıkları var­ken yabancı sözcükleri kullanmanın Türkçenin özleş­mesine büyük bir engel olduğuna inanırdı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin han­gisidir?
Doğru Cevap: "B" Nurullah Ataç
Soru Açıklaması
12.
İlk şiirlerinde 2. Yeni akımının etkileri görülür. Madde - ruh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu te­malarını işledi. Şiirlerinde, dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıttı. Toplumsal mutluluk anlayışını, İslami düşünce­deki insan sevgisini öne çıkardı. İlk şiir kitabı 1967'de yayımlanan İşaret Çocukları olan sanatçı, çocuk hika­yeleri ve şiirleri de kaleme almıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cahil Zarifoğlu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.