AYT Edebiyat: Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman TEST - 1


Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi test çöz sayfasındasın. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman konusu AYT Edebiyat dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Edebiyat: Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikaye ve Roman TEST - 1
1.
(1) Bireyin iç dünyasını esas alan eser yazarları, toplum­cu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini ekonomik ve sosyal yönüyle anlama gayretindedir. (2) Bireyin iç dünyasını ortaya koymayı amaçlayan yazar bireyin içsel dönüşümüne, manevi değişim sürecine dikkat kesilir. (3) Bireyin topluma yabancılaşması anlatılırken bireyin ruh hali analiz edilir; yabancılaş­manın sosyal, ekonomik sebep sonuçlarıyla ilgile­nilmez. (4) Olay örgüsünde merak unsuru değil, bireyin iç çatışmaları öne çıkar. (5) Mustafa Kutlu ve Peyami Safa bu anlayışla eser veren yazarlardandır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
2.
-------, Cumhuriyet Dönemi'nde kaleme aldığı roman, hatıra, eleştiri ve biyografi gibi farklı türlerde eserlerle edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu eserlerde Çamlıca, Büyükada ve Rumeli Hisarı'nda geçen çocuk- luğunun izleri görülür. Yazarın 1942 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen "Sanat Mükafatı"nda üçüncülük alan ------- adlı romanı Türk romanının köşe taşlarından kabul edilmektedir. Roman, toplumsal ve kişisel nedenlerden dolayı gerçekle ilişkisi hastalıklı hale gelmiş, bunalımlı bir bireyi anlattığından bireyin iç dünyasını esas olan eserlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan değildir
Doğru Cevap: "E" Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru Açıklaması
4.
Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, _____ ve ____ _ gelişmelerden yararlanarak insana özgü gerçekliği, iç konuşma ve ----- gibi teknikler de kullanarak ortaya koy­maya çalışırlar.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" psikoloji - psikiyatrideki - bilinç akışı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir eserle birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tarık Buğra - Yol Ayrımı
Soru Açıklaması
6.
Ya Tahammül Ya Sefer, Uzun Hikaye, Yoksulluk İçi­mizde, Chef adlı hikayelerindeki gibi, sade bir dille, akıcı bir anlatımla, halkın içinden insanların öyküsünü iç dünyalarına inerek anlatan günümüz hikaye yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kutlu
Soru Açıklaması
7.
Eserlerinde, dün - bugün çatışması, Batılılaşma ile birlikte meydana gelen değişimin aileyi olumsuz etkilemesi, bireyin iç dünyasından hareketle verilir. insanı anlatırken özellikle onu yüceltecek ilahi aşka yönelmesi ve insa­nıkamil olması üzerinde durur. ibrahim Efendi Konağı, Aşk Bu imiş, Son Menzil eserlerinden bazılarıdır.

Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Samiha Ayverdi
Soru Açıklaması
8.
Şiirlerinde öz şiir anlayışının etkileri görülen -------, roman ve hikayelerinde, zaman, musiki ve rüyalara özel bir yer verir. Eserlerinde çatışma ve bu çatış­madan doğan bunalım anlatılır. ------- Mümtaz'la Nuran'ın aşkı değildir tek anlatılan. Doğu ile Batı, eski ile yeniyi karşı karşıya getirir yazar. Roman kişileri bu değerler arasında kalır. ------, Hayri irdal'ın kişiliğinden ve hayatından hareketle iki uygarlığı karşılaştırır. Bu iki uygarlık arasında bocalayan insanları ironik bir tavırla anlatır.

Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerin hangi­sidir?
Doğru Cevap: "D" A. Hamdi Tanpınar - Huzur'da - Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisinde, Peyami Safa'nın verilen romanıyla ilgili yapılan açıklama yanlıştır
Doğru Cevap: "E" Bir Tereddütün Romanı: Mebrure, Anadolu'daki iş­gallerden sonra istanbul'a, uzaktan akrabaları Nafi Beylere gelerek orada kalmaya başlar; amacı kay­bettiği babasından haber alabilmektir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kırık Hayatlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.