AYT Coğrafya: Üretim, Dağıtım ve Tüketim TEST - 2


Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Üretim, Dağıtım ve Tüketim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Üretim, Dağıtım ve Tüketim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Üretim, Dağıtım ve Tüketim TEST - 2
1.
Bir bölgede;

1- modern ambalajlama yöntemlerini uygulayan,

2- teknolojiyle donatılmış ulaşım araçlarını kullanan,

3- yatırımlarını metropoller çevresinde yapan

girişimcilerin artması, aşağıdaki sektörlerden han­gisindeki gelişimi daha çok hızlandırır?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım
Soru Açıklaması
2.
Bir ürünün pazarlama alanının genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olacağı söylene­mez?
Doğru Cevap: "E" Kişi başına satın alma gücünün azalmasının
Soru Açıklaması
3.
1- Ticari bağlantıların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması

2- Mal ve hizmetler hakkında tüketicilerin reklam yoluyla bilgilendirilmesi

3- Ulaşım sistemlerinin gelişmesi

4- Modaya uyan kitlenin artması

Sanayi ürünlerinin dağıtım sürecinde, yukarıdaki­lerden hangilerinin daha etkili olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Et üretiminin coğrafi dağılışı incelendiğinde; Sibirya'da Ren geyiği, Avustralya'da koyun, Hollanda'da sığır besiciliğine dayalı üretimin daha yaygın olduğu görülür.

Bu durum, et üretimine yönelik yapılan hayvancılı­ğın öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" İklim koşullarına
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Ekonomik faaliyetlerin merkezinde insan vardır. Üre­tim ve dağıtım sektörlerinin temel amaçlarından biri tüketicilere kaliteli ve ucuz hizmet vermektir. Bundan dolayı tüketimin artırılmasında birçok gelişme etkili olabilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tüketim sektörüne daha olumlu etki yapması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Ürünün satış merkezlerinin çoğalması
Soru Açıklaması
7.
"Birincil ekonomik faaliyetlere dayalı üretimde, ihtiyaç fazlası ürünlerin yakın bölgelere pazarlanması, yeni iş kollarının ortaya çıkmasında etkili olabilir." görüşünü savunan bir ekonomist, aşağıdaki iş kollarından hangisini buna örnek gösterebilir?
Doğru Cevap: "A" Soğutuculu taşımacılık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faaliyeti ola­rak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Pastörize süt ve yoğurtun soğutuculu kamyonlar­la her gün büyük şehirlerdeki marketlere gönde­rilmesi
Soru Açıklaması
9.
Çalışanların gelir düzeyi ile tüketim miktarları arasında bir paralellik vardır. Gelir düzeyi arttıkça tüketim artar.

Buna göre, aşağıdaki meslek gruplarından hangi­sinde çalışanların tüketim miktarının daha fazla olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Yöneticilik
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.