AYT Coğrafya: Üretim, Dağıtım ve Tüketim TEST - 1


Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Üretim, Dağıtım ve Tüketim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Üretim, Dağıtım ve Tüketim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Üretim, Dağıtım ve Tüketim TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüke­tim faaliyetlerinin tümünde etkili olan doğal. un­surlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" iklim
Soru Açıklaması
4.
Sanayi kuruluşlarının yer seçiminde etkili olan faktör­lerden biri de ulaşım kolaylığıdır. Ulaştırma sektörü ham maddenin ya da mamül maddenin nakli bakımın­dan önemlidir. Mesafe arttıkça ulaştırma hizmet­lerinden kaynaklanan masraflar da artmaktadır.

Buna göre, mamül maddenin naklinden kaynakla­nan masrafları düşürmek için sanayi kuruluşları­nın yer seçimi;

1- pazara yakınılık,

2- su kaynağına yakınlık,

3- enerji kaynağına yakınlık

ilkelerinden hangileri dikkate alınarak belirlenir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Küresel ticarette en büyük pazar payına sahip olan tarım ürünlerinin kahve ve muz olmasında, aşağı­dakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Üretim alanlarının az, bu ürünleri tüketen nüfu­sun fazla olması
Soru Açıklaması
6.
"Çay, şeker ve süt işleyen endüstri tesisleri genellikle ham madde kaynaklarına yakın yerlerde bulunur." diyen bir coğrafya öğretmeni, bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürebilir?
Doğru Cevap: "B" Ürünleri bozulmadan işleyebilmek
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki üretim faaliyetlerinden hangisinin iklim koşullarına bağımlılığı daha fazladır
Doğru Cevap: "D" Tarla tarımı
Soru Açıklaması
9.
1- Hayvanların köye uzak meralarda otlatılması

2- işçi ücretlerinin ve sosyal güvenlik primlerinin öden­memesi

3- İkincil ve üçüncül faaliyetlerde teknoloji kullanımının artması

4- Tarımda intansif yöntemlerin kullanılması

Yukarıdakilerden hangilerinin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.