AYT Coğrafya: Uluslararası Örgütler TEST - 1


Uluslararası Örgütler konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Uluslararası Örgütler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Uluslararası Örgütler konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Uluslararası Örgütler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Uluslararası Örgütler TEST - 1
1.
Aşağıda küresel ve bölgesel çapta faaliyet gösteren bazı örgütler tanıtılmıştır.

- 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya (SSCB) kar­şı ABD'nin desteğini alarak Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için kurulmuş siyasi ve askeri bir örgüt­tür.

- Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisine sahip olan beş ülke tarafından 1960 yılında Bağdat'ta kurulan ekonomik bir örgüttür.

- 1996'da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Ta­cikistan'ın katılımıyla kurulan ve başta bölgesel gü­venlik olmak üzere birçok konuda işbirliğini amaç­layan bir örgüttür .

- Dünya çapında çevre olaylarına duyarlılığı artır­mak için 1971 yılında kurulan ve tüm çalışma­larının kaynağını sadece bireylerden aldığı maddi ve manevi destekle sürdüren küresel bir örgüttür.

Aşağıdaki örgütlerden hangisi, bunlardan biriyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "C" G-20
Soru Açıklaması
2.
"Birleşmiş Milletler'in uluslar arası sorunları çözümle­mek ve genel kurula yardımcı olmak üzere birçok yar­dımcı organı vardır. Bunlardan bazıları; Çocuklara Yar­dım Fonu, Bilim ve Kültür Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Gıda ve Tarım Örgütü şeklinde sıralanabilir."

Yukarıdaki parçada Birleşmiş Milletler'e ait organ­lardan hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" WHO
Soru Açıklaması
3.
Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangi­sine üye değildir?
Doğru Cevap: "E" OPEC
Soru Açıklaması
4.
1- Belçika

2- İsviçre

3- Norveç

4- Polonya

Günümüz itibarıyla, yukarıdaki ülkelerden hangi­leri Avrupa Birliği'ne tam üyedir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin öncü­lüğünde 25 Haziran 1992'de kurulmuştur. Kurucu üye­ler; Türkiye, Rusya, Romanya, Yunanistan, Ukrayna, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gür­cistan ve Moldova'dır. Bu örgüt birçok alanda ortak pro­jeler geliştirmekte ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı aşağıdaki alanlardan hangisinde ortak çalışma yapmaz?
Doğru Cevap: "D" Askeri
Soru Açıklaması
7.
- İklim değişikliklerini durdurabilmek için fosil yakıt­ların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilene­bilir enerjilerin teşvik edilmesi

- Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması

- Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması

- Okyanus ve ormanların korunması

- Savaşların önlenmesi

Yukarıda başlıca çalışma alanları ve amaçları ve­rilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Greenpeace
Soru Açıklaması
8.
1- Varşova Paktı

2- NAFTA

3- Avrupa Birliği

4- OECD

Yukarıdakilerden hangileri, işlevini yitirmiş olan uluslararası örgütlere örnektir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem OPEC hem de G-20 örgütüne üye devletlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Suudi Arabistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.