AYT Coğrafya: Ülkeler Arası Etkileşim TEST - 2


Ülkeler Arası Etkileşim konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ülkeler Arası Etkileşim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ülkeler Arası Etkileşim konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ülkeler Arası Etkileşim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Ülkeler Arası Etkileşim TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi, az gelişmiş ülkelerin be­şeri ve ekonomik özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yaş bağımlılık oranı azdır.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
insanı gelişme endeksi; her ülkedeki ortalama ömür, sağlık, okuryazar oranı, eğitim ve yaşam kalitesi doğ­rultusunda hazırlanan bir ölçümdür. Endeks değerleri 0 - 1 arasında değişmekte olup, gelişmişlik düzeyi ile endeks oranı arasında doğru orantı vardır.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün insani gelişme raporu incelenirse, Kuzey Avrupa ülke­lerinin endeks değerlerinin aşağıdakilerden hangi­sine yakın olduğu görülür?
Doğru Cevap: "E" 0,90
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler­den biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yer aldıkları kıta
Soru Açıklaması
5.


Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdakiler­den hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Almanya'da, sanayi sektöründe çalışan nüfus mik­tarının Japonya'nınkine göre daha fazla olduğuna
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, kalkınma hızı yüksek olan ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarımdan elde edilen verimliliğin az olması
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Çin, dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biridir. Son 20 yılda yaşanan gelişmelerle birlikte her alanda büyüyen Çin ekonomisi, günümüz itibarıyla dünyanın 2. büyük ekonomisi haline gelmiştir.

Çin'deki ekonomik gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" iç göçlerin azalmasına
Soru Açıklaması
10.
Son yıllarda Çin, Brezilya ve Hindistan'ın ticari yapısı in­celendiğinde, bu ülkelerde; dış ticaret hacminin, ulus­lararası yatırımların, küresel ve bölgesel pazar payının arttığı gözlenir.

Bu ülkelerde yaşanan gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik yapılarının sürekli geliştiğinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.