AYT Coğrafya: Ülkeler Arası Etkileşim TEST - 1


Ülkeler Arası Etkileşim konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ülkeler Arası Etkileşim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ülkeler Arası Etkileşim konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ülkeler Arası Etkileşim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Ülkeler Arası Etkileşim TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Dünya Bankası'ndan elde edilen verilere göre, bir ülkenin;

- 1980 yılında, çalışan nüfusunun %24'ünün birincil,%21 'nin ikincil ve %55'inin üçüncül faaliyetlerde is­tihdam edildiği,

- 2018 yılında ise çalışan nüfusun % ?'sinin birincil,%27'sinin ikincil ve %66'sının üçüncül faaliyetlerde istihdam edildiği kayıtlarda yer almıştır.

Bu bilgilerden yararlanarak, ülkenin 1980 - 2018 yılları arasında aşağıdaki özelliklerinden hangisin­de artış olduğu ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" insani gelişme endeksi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, az gelişmiş ülkelerin sa­nayileşme sürecinde karşılaştıkları genel sorunlar arasında en sondadır?
Doğru Cevap: "D" Ham madde yetersizliği
Soru Açıklaması
5.
İleri üretim teknolojisi kullanımının yaygın olma­dığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görül­mesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" Üretimin daha çok insan emeğine dayalı olması
Soru Açıklaması
6.
Günümüzde, gelişmiş ülkelerin çoğunun yeni yatı­rımlarını gelişmekte olan ülkelerde kurmalarının;

1- ham madde ve mamül madde naklinden kaynak­lanan giderleri azaltmak,

2- kültürel etkileşimi artırmak,

3- oluşabilecek çevre kirliliği etkisinden uzak kalmak,

4- nitelikli iş gücü temin etmek

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, teknolojiyi üretebilen ve geliştirebilen bir ülkenin genel özelliği olamaz?
Doğru Cevap: "E" Genç nüfusta istihdam oranının düşük olması
Soru Açıklaması
8.
Gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerin en önemli eko­nomik özelliklerinden biri, ihracatlarında ham madde ve tarım ürünlerinin ilk sıralarda yer almasıdır.

Az gelişmiş ülkelerde gözlenen bu durum, aşağı­dakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Sanayileşme ve teknolojik altyapının yetersiz olma-sının
Soru Açıklaması
9.


Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Almanya'nın dış ticaret hacminin Nijerya'dan daha az olduğu
Soru Açıklaması
10.


Bu tabloda X olarak belirtilen yere hangi ülke yazılabilir?
Doğru Cevap: "A" İsviçre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.