AYT Coğrafya: Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları TEST - 1


Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları TEST - 1
1.
Aşağıdaki kentlerden hangisinin gelişiminde;

- tarım,

- sanayi,

- ticaret

gibi ekonomik fonksiyonlar birlikte etkili olmuş­tur?
Doğru Cevap: "D" Kayseri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hem maden hem de sa­nayi fonksiyonlu şehirlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Batman
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'nin verimli ovaları, nüfus ve yerleşmelerin en yoğun olduğu yerlerdendir. Tarım ürünlerinin üretim miktarı ve niteliği, bu sahalardaki yerleşmelerin gelişi­minde ve büyüklüğünde de önemli paya sahiptir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin geli­şiminde tarımsal faaliyetlerin etkisi daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Ceyhan
Soru Açıklaması
4.
Türkiye'deki büyük şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hava, deniz ve demir yolu ulaşımının gelişmiş ol­ması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişiminde bir­den çok ekonomik fonksiyonun etkili olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Bayburt
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.
Şehirlerin gelişip büyümesinde sanayi, ticaret, ulaşım, tarım, turizm gibi ekonomik fonksiyonlar önemli rol oy­nar. Şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında ise şehrin gelişiminde büyük pay sahibi olan ekonomik etkinlikler dikkate alınır.

Buna göre, ekonomik yapısı dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi hem liman hem de sanayi şehridir?
Doğru Cevap: "A" İzmit
Soru Açıklaması
9.
Soma, Murgul ve Divriği şehirlerinin benzer olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yer altı kaynaklarının işletmeye açılmasıyla birlikte nüfuslarının artması
Soru Açıklaması
10.


Haritadaki şehirlerden hangisinin hem fonksi­yonel çeşitliliği hem de etki alanının genişliği daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Ankara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.