AYT Coğrafya: Türkiye'de Turizm TEST - 1


Türkiye'de Turizm konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Turizm Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Turizm konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Turizm Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Turizm TEST - 1
1.
Anadolu toprakları "Medeniyetlerin Beşiği" olarak nite­lendirilmiştir. Binlerce yıl boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu'da, bu uygarlıklara ait çok sayıda tarihi ve kültürel kalıntı bulunmaktadır. Turistik değeri fazla olan bu varlıklar aynı zamanda millı eko­nomiye de doğrudan katkı sağlamaktadır.

Buna göre, Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken aşağıdaki varlıklardan hangisi Batı Uygarlıkları'ndan birine aittir?
Doğru Cevap: "C" Selçuk'taki Efes Harabeleri
Soru Açıklaması
2.
Son yıllarda Antalya'daki turizm etkinlikleri ara­sında yatçılık, dağcılık ve rafting gibi alternatif sporların da önemli yer tutmasının nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yer şekillerinin çeşitli olması
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
4.
Erzurum'da Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpi­yatları'nın yapılmış olmasının, aşağıdakilerden han­gisine doğrudan ya da dolaylı yoldan etki etmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Erzurum'da birincil faaliyetlerde istihdam edilen nüfusun artmasına
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'yi çevreleyen denizlerin tamamında turizm et­kinlikleri yapılabilmekle birlikte denize girme süresinin,

- Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında 60 - 90 gün,

- Güney Marmara kıyılarında 90 - 120 gün,

- Akdeniz kıyılarında 140 - 180 gün arasında olduğu bilinmektedir.

Deniz turizmine uygun sürenin bölgeler arasında farklılık göstermesi, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "C" Ekvator'a uzaklıktan
Soru Açıklaması
7.
Türkiye'de, turizm sektörünün son yıllarda hızlı bir gelişme göstermesi, aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Limanlarda serbest ticaret bölgelerinin kurulmasına
Soru Açıklaması
8.
Türkiye'de;

- turizm faaliyetlerinin çeşitlenip gelen turist sayısının artması,

- kış ve yaz sezonunda gelen yabancı turist sayısı arasındaki farkın azalması,

- doğal ve kültürel değerlerin yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılması

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisini doğru­dan etkiler?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret açığının azalmasını
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.