AYT Coğrafya: Türkiye'de Ticaret TEST - 1


Türkiye'de Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Ticaret Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Ticaret Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Ticaret TEST - 1
1.


Grafikler incelendiğinde, verilen yıllar içerisinde;

1- kırsal nüfus oranı,

2- dış ticaret hacmi,

3- sanayileşme hızı,

4- tarım ürünü çeşitliliği

gibi özelliklerden hangilerinin azaldığı söylenebi­lir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'nin coğrafi bölgeleri ve yöreleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı bazı sorunlara ya da fırsat­lara neden olabilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bölgesel ge­lişmişlik farkının yol açtığı olumlu bir sonuçtur?
Doğru Cevap: "B" iç ticaretin gelişmesi
Soru Açıklaması
4.


Tablodan yararlanarak, aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Verilen yıllarda yalnızca 1930'da dış ticaret fazlası olmuştur.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolarlık ihra­cat ve 233 milyar dolarlık ithalat yapmış, 76 milyar do­lar dış ticaret açığı oluşmuştur.

Buna göre, dış ticaret açığının azaltılmasında;

1- ürün kalitesinin artırılıp maliyetlerin düşürülmesi,

2- gümrük vergilerinin azaltılması,

3- yeni pazarların bulunması

gibi uygulamalardan hangilerinin daha etkili olma­sı beklenir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'nin 1970'deki dış satımında sanayi ve hizmet ürünlerinin payı %36 iken, 2017 yılında %95'tir.

Bu durum öncelikli olarak aşağıdakilerden hangi­sinin kanıtıdır?
Doğru Cevap: "D" Sanayi ve hizmet söktöründeki gelişimin hızlı oldu­ğunun
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de deniz ticare­tinden elde edilen gelirin artmasını sağlamaz?
Doğru Cevap: "E" Deniz yoluyla yapılan dış alımın azaltılması
Soru Açıklaması
8.
Fuarlar; ticaret, sanayi, tarım ve kültür alanlarında böl­ge ve ülke olanaklarının gücünü tanıtmak, üreticilerle tüketicileri karşılaştırmak üzere kurulur. Fuarlar, kurul­dukları yerin ekonomisine katkı sağlarlar. Ayrıca fuarlar, eğlence ve turizm merkezi olma özelliğine de sahiptirler.

Buna göre, bir ilde düzenlenen fuarların öncelikle aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerin­de olumlu etki yapması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Ülke içi ticaret
Soru Açıklaması
9.
Türkiye'de coğrafi bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisindeki farklı­lığın etkisi daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Bölgelerin yüz ölçümlerinin
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan gümrüksüz ticaret alanlarına "serbest ticaret bölgesi" adı verilir. Türkiye'de ticareti geliştirmek amacıyla yapılan ser­best ticaret bölgelerinin ilk örnekleri 1987 yılında Mer­sin ve Antalya'da kurulmuş, bunu 1990'da açılan İs­tanbul AHL ve İzmir Ege ticaret bölgeleri izlemiştir.

Türkiye'nin ilk kurulan serbest ticaret bölgelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ticaret hacmi büyük limanlara yakın olmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.