AYT Coğrafya: Türkiye'de Tarım TEST - 2


Türkiye'de Tarım konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Tarım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Tarım konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Tarım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Tarım TEST - 2
1.


Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılığı oluşturan en önemli etkendir?
Doğru Cevap: "C" İklim koşulları
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Endüstri bitkilerinin ekim alanları tahıllara göre da­ha geniştir.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de tarım sektörü birçok sanayi koluna doğru­dan ya da dolaylı yoldan ham madde sağlar. Örneğin; unlu gıda, konserve, .................................. endüstrisinin ana ham maddeleri tarım ürünlerinden karşılanır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri yazılabilir?
Doğru Cevap: "A" yağ, tekstil ve şeker
Soru Açıklaması
4.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisinde %>40 düzeylerinde olan tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı, sabit fiyatlarla 1970'Ii yıllarda %36, 1980 yılında %25, 1990 yılında 0/o 16, 2000 yılın­da % 13,5 ve 2018 yılında ise %4 düzeyine kadar düş­müştür.

Bu durum, Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?
Doğru Cevap: "C" Sanayi veya hizmet sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı artmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Türkiye'de ta­rımsal verimi olumlu yönde etkilemesi beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Ergene Havzası'nda buğday ve arpa tarımı yapılan arazilerdeki anızın yer yer yakılması
Soru Açıklaması
6.
1- Çalışan nüfusun önemli bir bölümünün birincil faaliyetlerde istihdam edilmiş olması

2- Tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olması

3- Tarıma dayalı endüstrinin yaygın olması

4- Tarımın kırsal yörelerde en önemli geçim kaynağı olması

Yukarıdakilerden hangileri , Türkiye ekonomisinde tarımın önemli bir sektör olduğunun kanıtı olamaz?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Tarım iç ticaretin ana kaynağını oluşturan sektörler­den biridir. Yetiştirilen tarım ürünlerinin mekana göre farklılıklar göstermesi nedeniyle bölgeler ve yöreler arasında tarım ürünlerine dayalı ticaret gelişmiştir.

Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisi daha az des­tekler?
Doğru Cevap: "D" Ağrı'da yetiştirilen buğdayın lğdır'a pazarlanması
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
1- Suni gübre kullanımının artması

2- Açık sulama yapılması

3- Sertifikalı tohum kullanılması

4- Ürünlerin depolanması

Türkiye'nin tarımsal işletmelerindeki üretim maliyet­lerini yukarıdakilerden hangileri daha çok artırır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Tarım Bakanlığı'na ait kuruluşların destekleme alı­mı yapması;

1- ürünlerin ülke içindeki yerel pazarlara nakliyesini kolaylaştırma,

2- dış satıma yönelik ürünlerin üretiminde süreklilik sağlama,

3- ürün piyasasını düzenleyerek çiftçilerin zarar et­mesini önleme

amaçlarından hangilerini dikkate aldığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.