AYT Coğrafya: Türkiye'de Tarım TEST - 1


Türkiye'de Tarım konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Tarım Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Tarım konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Tarım Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Tarım TEST - 1
1.
Türkiye'de tarımı etkileyen en önemli faktörlerden biri iklim özellikleridir.

Aşağıdakilerden hangisi, iklim özelliklerinin tarıma olan etkisine örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı ovalarında şeker­pancarı tarımının yapılmaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sulama koşul­larının yaygınlaştırılmasıyla birlikte gerçekleşebi­lecek bir durum değildir?
Doğru Cevap: "E" Sıcaklık koşullarının uygun olduğu yerlerde buğ­day üretiminin yerini çay tarımına bırakması
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de nadas uygulamasının en az olduğu böl­ge aşağıdakilerden hangisidir, neden?
Doğru Cevap: "B" Karadeniz, çünkü; her mevsim nemli ve yağışlıdır.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Tarımda makine kullanımının yaygınlaştığı bir yöre­de öncelikle aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
Doğru Cevap: "E" Toprağın sürülmesi, ürünlerin ekimi ve hasatı ko­laylaşır.
Soru Açıklaması
6.
Şanlıurfa'da tarla tarımının, Rize'de ise bahçe tarı­mının yaygın olması, bu illerin hangi bakımından farklı olmasının sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Yer şekilleri
Soru Açıklaması
7.
"Doğu Karadeniz kıyı kuşağındaki tarım alanlarında makineleşmenin artması ve yaygınlaşması olanaksız­dır." diyen bir kişi, bu görüşüne aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir
Doğru Cevap: "C" Eğimli tarım arazilerinin yaygın olmasını
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin tarıma olan etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Anadolu'da tarım yapılabilen arazilerin az ol­ması
Soru Açıklaması
9.
17 Şubat 1923'de, İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk açılış konuşmasının bir bölümünde şöyle söylemiştir:

"Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında paslanmaya mahkum olur. Oysa saban kullanan kol, gün geçtikçe daha fazla kuv­vetlenir ve kuvvetlendikçe vatana kılıçtan daha çok sa­hip olur."

Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ekonomik faaliyet kollarından hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tarım
Soru Açıklaması
10.


Bu grafiğe göre;

1- toplam arazinin ​%33'ünde tarım yapıldığı,

2- tarıma elverişsiz arazilerin tamamının dağlık yörelerde bulunduğu,

3- orman arazisinin çayır ve otlaklardan daha geniş yer kapladığı

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.