AYT Coğrafya: Türkiye'de Sanayi TEST - 1


Türkiye'de Sanayi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Sanayi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Sanayi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Sanayi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Sanayi TEST - 1
1.
Türkiye'de;

1- ikincil ekonomik sektörlerde istihdam edilenlerin ya­rısından çoğunun Marmara ve Ege bölgelerinde bu­lunması,

2- kişi başına düşen elektrik tüketiminin Doğu Anado­lu'da az, Marmara'da fazla olması,

3- doğudan batıya ve küçük kentten büyük kente göçlerin daha fazla olması

gibi durumlar, aşağıdakilerden hangisini kanıtla­mada kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Sanayileşmenin bölgelere göre önemli farklılıklar gösterdiğini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki illerden hangilerinde savunma sanayi­sine ait üretim yapan tesisler daha fazladır?
Doğru Cevap: "B" Ankara - Kırıkkale
Soru Açıklaması
3.
Gıda sanayisine ait kuruluşların her bölgede da­ğılış göstermesinde, aşağıdakilerden hangisi da­ha önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "D" Tarım ve hayvancılığa dayalı ürün üretiminin yaygın olması
Soru Açıklaması
4.
1- Murgul'da bakır işletmesi,

2- Seydişehir'de alüminyum işletmesi,

3- Kırka'da bor işletmesi

bulunması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Yer altı kaynaklarının işlendiği tesislerin ham mad­de kaynağına yakın yerlerde kurulduğunun
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham madde ihtiyacı büyük ölçüde ithalat yoluyla karşıla­nır?
Doğru Cevap: "E" Aliağa petrol rafinerisi
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisi­nin kuruluş yerleri belirlenirken pazarlara yakınlık daha önemli rol oynamıştır?
Doğru Cevap: "C" Konfeksiyon
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ endüst­risinde ham madde olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Pirinç
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
Bir yerde sanayi tesislerinin kurulabilmesi için ham madde, sermaye ve enerjinin yeterli, ulaşım ve pazar­lamanın kolay olması gerekir.

Aşağıdaki illerden hangisinde, sanayinin gelişimini olumsuz etkileyen başlıca faktörler; ulaşım sorunları ve sermaye yetersizliğidir?
Doğru Cevap: "D" Erzurum
Soru Açıklaması
10.
Ereğli demir-çelik fabrikasının kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olan en önemli faktör aşağı­dakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "E" Taş kömürü yatakları yakınında olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.