AYT Coğrafya: Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları TEST - 2


Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları TEST - 2
1.
Türkiye, aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi­nin hem rezerv hem de dış satım miktarında dün­yada ilk sıradadır?
Doğru Cevap: "A" Bor minerali
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'de madencilik sektörüne dayalı üretim birçok ekonomik faaliyet kolunda doğrudan ya da dolaylı yoldan kullanılır.

Bu duruma;

1- demir - inşaat

2- bor - tarım

3- barit - ulaştırma

4- krom - sanayi

maden-ekonomik sektör eşleştirmelerinden han­gileri örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ekonomisinde madencilik sektörü ile metalurji endüstrisinin gelir katkısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Zonguldak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda bazı yer altı kaynaklarının başlıca kullanım alanları verilmiştir.

• Dirençli ve paslanmaz çelik yapımında kullanılır.

• Cam, boya, plastik ve kimya sanayisinde kullanılır.

• Derin sondaj kuyularının açılmasında kullanılır.

• Yapay gübre ham maddesi olarak kullanılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bunlardan bi­riyle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "D" Bakır
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Türkiye'nin en önemli termik santrallerinin Soma, Elbistan ve Yatağan'da kurulmuş olması, aşağıda­kilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Çevrelerinde zengin linyit yataklarının bulunmasıyla
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin kul­lanım alanı yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Civa --> Elektrik üretiminde
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki elektrik üreten tesislerden hangisi, kullandığı enerji kaynağının üretim sahasından uzak­ta kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ambarlı termik santrali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.