AYT Coğrafya: Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları TEST - 1


Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları TEST - 1
1.
Türkiye'de maden çeşitliliğinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan ya da dolay­lı yoldan etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Yükseltinin
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
1- Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK)

2- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

3- Devlet Planlama Teşkilatı

4- Etibank

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de madencilik sektöründe üretim yapan kuruluşlar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülke­dir. Tüm yerleşik kıtalarda üretilen 51 çeşit maden için yapılan bir değerlendirmede, Türkiye ürettiği 29 çeşit maden ile 10. sırada yer almaktadır. Değerlendirme­ye, maden üreticisi ülkelerin dünya pazarlarındaki pa­yı açısından bakıldığında ise Türkiye'nin %1,6 payı ile 52. sırada yer aldığı görülür.

Türkiye'de maden çeşitliliği fazla olmasına rağmen, maden üreticisi ülkeler arasındaki pazar payının düşük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklana­bilir
Doğru Cevap: "D" Maden rezervlerinin düşük olmasıyla
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin dış satımının Türkiye ekonomisine olan katkısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "E" Mermer ve değerli kayaçlar
Soru Açıklaması
6.
Doğu Anadolu'nun çeşitli yörelerinde maden yatakla­rının tespiti yapılmış olmasına karşın bu yörelerdeki yer altı zenginliklerinin önemli bir kısmı işletilmemekte ve ekonomiye katkı sağlayamamaktadır.

1- Ulaşım ağının gelişmemiş olması

2- Madenin uluslararası piyasada alıcılarının olmaması

3- Sermaye ve teknolojik alt yapının yetersiz olması

4- Madenlerin kullanım alanlarının dar olması

Doğu Anadolu'daki bazı maden sahalarının işlet­meye açılamamasında yukarıdakilerden hangi­lerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Türkiye'de maden işletmelerinin coğrafi dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde, aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin her bölgede bulun­duğu gözlenir?
Doğru Cevap: "E" Linyit
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, bir maden ocağının açılıp işletilebilmesi için en önemli koşuldur?
Doğru Cevap: "C" Rezerv miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
9.
1- Boksit

2- Demir

3- Krom

4- Fosfat

Yukarıdaki madenlerden hangisinden elde edilen ürünler çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılır?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki metalurji sanayisine bağlı tesislerden hangisinin kuruluş yerinin, ham madde kaynağına yakın olduğu ileri sürülemez
Doğru Cevap: "B" Ereğli'deki demir-çelik fabrikası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.