AYT Coğrafya: Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri TEST - 1


Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Kırsal Yerleşme Tipleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi, köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Köy yakınında sulama kanalları veya yapay gölet­lerin bulunması
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de oba ve yayla gibi geçici köy altı yerleş­melerinin çevresinde aşağıdaki doğal bitki örtüle­rinden hangisinin yaygın olarak görüldüğü söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" Dağ çayırı
Soru Açıklaması
4.
- Erzurum, Van ve Diyarbakır'da mezra,

- Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te çiftlik,

- Bolu, Sakarya ve Sinop'ta divan,

olarak adlandırılan köy altı yerleşmelerinin benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yıl boyunca ikamet edilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda bazı köy altı yerleşmeleri hakkında bilgi ve­rilmiştir.

- Geniş ve verimli tarım arazileri üzerinde kurulan, bir yada birkaç ev ile eklentilerinden oluşan yer­leşmelerdir.

- Hayvancılıkla geçinen aile veya aşiretlerin kurduk­ları ve çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici yer­leşmelerdir.

- Birkaç ev ve eklentilerinden oluşan, tarım ve hay­vancılığın bir arada sürdürüldüğü sürekli köy altı yerleşmesidir.

- Birlikte bir köy oluşturan ve birbirinden uzakta kurulmuş, birkaç evden oluşan yerleşmelerin her biridir.

Aşağıdakilerden hangisi, bunlardan biriyle eşleş­tirilemez?
Doğru Cevap: "B" Yayla
Soru Açıklaması
6.
Doğu Karadeniz Bölümü'nde yaygın olan kırsal yerleşme dokusu hakkında aşağıdakilerden han­gisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Köyü oluşturan konutlar arasındaki mesafe uzaktır.
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Yaz mevsiminde çıkılan yüksek düzlüklere yayla adı verilir. Dağlık bölgelerdeki yaylalar farklı ekonomik et­kinliklerin sürdürüldüğü köy altı yerleşmelerinden biri­dir.

Türkiye'deki yaylalarda;

1- turizm,

2- mera hayvancılığı,

3- arıcılık

ekonomik faaliyetlerinden hangilerinin yapıldığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Kırsal yerleşme dokularını etkileyen en önemli faktör­ler; yer şekilleri ve su kaynaklarıdır.

Aşağıda bazı illerin kırsal kesimlerinde yaygın olan yerleşme dokuları verilmiştir.

1- Konya - Toplu ve dairesel

2- Artvin - Dağınık ve çizgisel

3- Ordu - Toplu ve ışınsal

4- Balıkesir - Dağınık ve çizgisel

Buna göre, hangi illerle eşleştirilen kırsal yerleş­me dokuları yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Türkiye'deki köy altı yerleşmelerinin bazıları belirli mevsimlerde kullanılırken bazıları yıl boyunca ikamet edilen yerleşmelerdir .

Aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca kullanılan köy altı yerleşmelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Çiftlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.