AYT Coğrafya: Türkiye'de Hayvancılık TEST - 1


Türkiye'de Hayvancılık konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Hayvancılık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Hayvancılık konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Hayvancılık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Hayvancılık TEST - 1
1.
Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılmasında aşağıdakilerden hangisinin daha az etkili olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
Soru Açıklaması
2.
Kuzeydoğu Anadolu'daki platolarda büyükbaş hay­vancılık, İç Anadolu'daki platolarda ise küçükbaş hay­vancılık yaygın olan ekonomik faaliyetlerdendir.

Bu durum, Türkiye'de hayvancılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanıla­bilir?
Doğru Cevap: "A" Mera hayvancılığının doğal bitki örtüsünden etki-lendiğini
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'de hayvancılığın coğrafi dağılışı incelendiğinde; sığır besiciliğinin Kars, Erzurum, Samsun ve Trab­zon'da; koyun besiciliğinin Konya, Şanlıurfa, Mardin ve Van'da; kıl keçisi besiciliğinin Antalya, Isparta, Mersin ve Burdur'da daha çok yapıldığı gözlenir.

Bu durum, hayvancılığın aşağıdakilerin hangisin­den daha fazla etkilendiğini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Doğal çevre koşullarından
Soru Açıklaması
4.
Türkiye'nin iç bölgelerinde genellikle mera hayvancılı­ğı yapılmaktadır.

Şanlıurfa'da sağılan hayvan sayısı Erzurum'a göre fazla olduğu halde, elde edilen süt miktarının daha az olması, bu yörelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Hayvan türleri
Soru Açıklaması
5.


Grafiklerdeki bilgilere göre, bu bölgeyle ilgili aşa­ğıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır?
Doğru Cevap: "E" Büyükbaş hayvanlardan elde edilen verim küçük­baş hayvanlara göre daha fazladır.
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'de aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı­nın yoğun olduğu yörelerde, küçükbaş mera hay­vancılığının daha yaygın olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Buğday
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede geçim kay­nağının daha çok hayvancılığa dayalı olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "C" Arpa üretiminin ve yünlü dokumacılığın yaygın ol­ması
Soru Açıklaması
8.
Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yürütülen başlıca eko­nomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktır. Fakat yer şe­killerinin engebeli ve yüksek olduğu yerlerde hayvan­cılık, verimli ve geniş ovaların bulunduğu yerlerde tarım ön plana çıkar.

Buna göre aşağıdaki illerden hangilerinde geçim kay­nağı olarak hayvancılık tarımdan önce gelir?
Doğru Cevap: "B" Kars ve Erzurum
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Koyun besiciliğinin yaygın olduğu yörelerde yünlü dokumacılığın gelişmesi ile aşağıdakilerden han­gisi arasında benzer bir ilişki olduğu söylenebilir
Doğru Cevap: "D" Zeytin tarımının yaygın olduğu yerlerde sabun en­düstrisinin daha gelişmiş olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.