AYT Coğrafya: Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 1


Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türkiye'de Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 1
1.
1- Uludağ, Ilgaz ve Palandöken gibi kar kalınlığının ve topoğrafik koşulların elverişli olduğu dağlarda kış sporları yapılır.

2- Kıyı Ege ve Güney Marmara'da akarsu vadilerin­de büyük hidroelektrik santraller kurulmuştur.

3- Bafra ve Çukurova ovalarında ekonomik değeri yüksek endüstriyel bitkilerin tarımı yaygındır.

4- Kuzeydoğu Anadolu'daki platolarda sürdürülen en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.

Türkiye'de doğal kaynakların kullanımıyla ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Türkiye'deki doğal kaynakların ekonomiye katkısı il­lere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Aşağıdaki illerle eşleştirilen doğal kaynaklardan hangisinin, o ilin ekonomisinde önemli paya sahip olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" Samsun - taş kömürü
Soru Açıklaması
4.


Grafikler incelendiğinde;

1- çevreci yaklaşımların arttığına,

2- termik santrallerin elektrik üretimindeki oranının azaldığına,

3- verilen yıllar içinde en az değişimin yenilenebilir enerji santrallerinde olduğuna,

4- elektrik üretiminde en çok fosil yakıtların kullanıl­dığına

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki illerden hangisinin yıllık gelirinde, yerli doğal kaynakların payı daha azdır?
Doğru Cevap: "B" Kocaeli
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'nin aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından zengin olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Taş kömürü
Soru Açıklaması
7.
Türkiye'de üretilen elektriğin yaklaşık yarısı ithal kay­naklardan elde edilir. Gün geçtikçe artan elektrik tüke­timiyle birlikte ithal enerji kaynaklarına olan talep de artmaktadır.

Türkiye'de, enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığı azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapıl­ması daha uygun olur?
Doğru Cevap: "C" Rüzgar, su ve jeotermal enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının artırılması
Soru Açıklaması
8.
Coğrafya dersi sunumunda, "Türkiye'deki yer şekil­leri ile ekonomik faaliyetler arasında güçlü bir ilişki vardır." söyleminde bulunan bir öğrenci aşağıda­kilerden hangisini buna örnek gösteremez?
Doğru Cevap: "A" Bozcaada'daki deniz turizmi
Soru Açıklaması
9.
Türkiye, yüzey şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Bazı bölgelerde dağlar ve engebeli araziler, bazı yerlerde ovalar ve platolar öne çıkan yüzey şekil­leridir. Bununla birlikte bataklık, kayalık ve çorak arazilerin bulunduğu yerler de mevcuttur.

1- Kara yolu ulaşımı

2- Tarla tarımı

3- Kümes hayvancılığı

4- Kültür turizmi

Türkiye'nin yüzey şekillerindeki farklılık, yukarıda­ki ekonomik etkinliklerden hangilerini doğrudan etkilemez?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.