AYT Coğrafya: Türk Kültürü TEST - 1


Türk Kültürü konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Türk Kültürü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türk Kültürü konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türk Kültürü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Türk Kültürü TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Türkler'in kültür ocağının Orta Asya'da bulunması aşağıdakilerden hangisine etki etmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Dünya barışını temel almalarına
Soru Açıklaması
3.
Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç eden Türkler, yer­leşik hayata geçtikten sonra önemli devletler kurmuş ve yerleştikleri sahalarda çok sayıda mimari eserler yapmıştır.

1- Han

2- Kervansaray

3- Medrese

4- Hamam

Buna göre, Türkler'e ait yukarıdaki mimari yapıla­rından hangileri ticaretin önemli bir gelir kaynağı olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Türk kültürü; ortaya çıktığı, oluştuğu ve egemenlik kurduğu bölgeler itibarıyla dünyanın en eski kültürle­rinden biridir. Yaklaşık 4000 - 5000 yıl öncesine daya­nan tarihinde Türk ulusu Asya, Avrupa ve Afrika üze­rindeki farklı medeniyetlerle etkileşime girmiş ve zen­gin bir kültür yapısına sahip olmuştur.

Yayılış alanı dikkate alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki uygarlıklardan hangisiyle etkileşime gir­diği ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "D" İnka
Soru Açıklaması
5.
1- Gelenek ve göreneklere olan bağlılıkları zayıftır.

2- İslamiyeti seçen Türk topluluklarında Arap kültürü­nün etkisi belirginleşmiştir.

3- Başlangıçta göçebe yaşam tarzı daha sonraki dönemlerde yerleşik hayata dönüşmüştür.

4- Yayılış alanı Asya ve Afrika kıtasıyla sınırlıdır.

Türk kültürü ile ilgili yukarıdaki yargılardan han­gileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra önemli şehirler ve devletler kurmuş, yerleştikleri alanlarda çok sayıda mimari eser yapmışlardır. Bunlar arasında ker­vansaraylar, hanlar, köprüler, çeşmeler, hamamlar, camiler, medreseler ve saraylar öne çıkan yapılardır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürünü yansıtan önemli mimari yapılardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" istanbul'daki Galata Kulesi
Soru Açıklaması
7.
Günümüz itibarıyla, aşağıdaki şehirlerden hangi­sinde Türk kültürünün daha yaygın yaşandığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" Bakü (Azerbaycan)
Soru Açıklaması
8.
Türk kültürünün özellikleri dikkate alındığında, Türkler'in kültür ocağında aşağıdaki ekonomik et­kinliklerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "A" Açık deniz balıkçılığı
Soru Açıklaması
9.
1- At, lale, ebru sanatı, lokum ve cirit oyununun kültürel simgeler arasında olması

2- Asya, Avrupa ve Afrika'daki her ülkede mimari ve kültürel eserler bırakmış olması

3- insan sevgisini ve dünya barışını temel alması

4- Çin, Hint ve Arap kültürlerinden etkilenmiş ve on­ları etkilemiş olması

Yukarıdakilerden hangileri, Türk kültürünün ayırt edici özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürünün manevi özellikleri arasında yer alır
Doğru Cevap: "E" insan sevgisini ve dünya barışını temel alması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.