AYT Coğrafya: Su Ekosistemleri TEST - 1


Su Ekosistemleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Su Ekosistemleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Su Ekosistemleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Su Ekosistemleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Su Ekosistemleri TEST - 1
1.
Nemcil ortamdaki canlıların yaşam koşullarının belir­lenmesinde; içinde bulundukları suyun sıcaklığı, çözünmüş madde oranı, durgun ya da hareketli oluşu önemli rol oynar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin nemcil ya­şam ortam koşulları üzerindeki önemi daha azdır?
Doğru Cevap: "E" Su canlılarının yatay ve dikey doğrultuda hareket etmeleri
Soru Açıklaması
2.
Yağışlarla yeryüzüne düşen suların doğadaki birikim yeri, kalma süresi, şekli ve miktarı ile canlı yaşamı arasında güçlü bir ilişki vardır. Bazı canlılar mevcut sudan her zaman doğrudan yararlanamaz.

Karasal canlıların mevcut sudan doğrudan yararlanmasını; 

1- kutuplardaki suyun donmuş olması,

2- yer altı suyunun hareketli olması,

3- deniz suyunun tuzlu olması

durumlarından hangileri engeller?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
"Akarsuların ağız kısımlarındaki balık çeşitliliği, kay­nak kısımlarındakine göre daha fazladır." diyen bir biyocoğrafya uzmanı, bu durumu akarsu ağız­larının hangi özelliğiyle açıklayabilir?
Doğru Cevap: "D" Suların besin maddeleri bakımından zengin olma­sıyla
Soru Açıklaması
4.
Bir akarsuyun yukarı, orta ve aşağı çığırında farklı eko­sistemler görülebilmektedir.

Bu durum akarsuyun;

1- taşıdığı besin miktarı,

2- su sıcaklığı,

3- uzunluğu,

4- beslenme kaynakları

gibi özelliklerinden hangileriyle daha çok ilişki­lidir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
1- Bazı göl ve bu gölleri besleyen akarsuların ulusal park kapsamına alınması

2- Akarsu yataklarının çeşitli bölümlerine baraj kurul­ması

3- Sanayi tesislerinden çıkan arıtılmamış sıvı atıkla­rın akarsulara karışması

4- Termik santrallerde kullanılan atık suların doğrudan göllere bırakılması

Yukarıdakilerden hangileri, tatlı su biyomlarında yaşayan canlıları olumlu etkileyen beşeri faktörler arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Uluslararası boyutta, çevre koruma uygulamalarını içeren ve birçok ülkenin katılımıyla imzalanan sözleş­melerden biri Ramsar Sözleşmesi'dir.

Ramsar Sözleşmesi'yle;

1- bataklıklar,

2- muson ormanları,

3- tatlı su gölleri

doğal unsurlardan hangilerinin korunması ve sür­dürülebilir kullanımı esas alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Tatlı su kaynaklarının azalması sonucunda aşağı­dakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Toprakların asitleşmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, mercan resiflerinin geniş yer kapladığı bir kıyı bölgesinin genel özel­liklerinden değildir
Doğru Cevap: "A" Deniz tabanından soğuk su kaynaklarının çıkması
Soru Açıklaması
9.
Mercan resifleri, küresel ekosistemin en karmaşık ve en zengin beslenme damarlarından biridir. Tuzlu ve aydınlık sularda yaşayan canlıların üçte birine yakını mercan artıklarıyla beslenir.

Buna göre, mercan resiflerinin aşağıdaki ekosis­temlerden hangisinde yer aldığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" Okyanus
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin, su ekosistemlerinde doğrudan ya da dolaylı yoldan değişikliğe neden olması beklenmez
Doğru Cevap: "B" Gelgit olayının
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.