AYT Coğrafya: Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları TEST - 1


Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları TEST - 1
1.
Asya ve Avrupa'daki şehirlerin önemli bir bölümü­nün 0 - 500 metre yükselti aralığında dağılış gös­termesi, şehirlerin kuruluş yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin daha önemli rol oyna­dığını gösterir?
Doğru Cevap: "C" İklimin elverişli olmasının
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, büyük şehirlerde sürdü­rülen ekonomik faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mera hayvancılığı
Soru Açıklaması
3.


Haritadaki şehirler;

1- kuruluş tarihlerinin İlk Çağ öncesine dayanması,

2- bulundukları ülkenin başkenti olması,

3- nüfusun 10 milyondan fazla olması,

4- büyük akarsu boylarında kurulmuş olması

özelliklerinden hangileri bakımından benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
4.
1- Önemli ulaşım yollarının kesiştiği bölgeler

2- Ticari potansiyelin fazla olduğu liman bölgeleri

3- Ana karaya uzak tropikal mercan adaları

4- Tropikal yağmur ormanları

Yukarıdakilerden hangilerinde büyük şehirlerin bulunduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
1- Turizm

2- Tarım

3- Balıkçılık

4- Ticaret

Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri, Sanayi Devrimi'nden önce şehirlerin gelişiminde rol oynayan en önemli fonksiyonlardır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan, Irak ve Çin'deki büyük akarsu vadilerinde, tarımın gelişme­siyle ortaya çıkmıştır. Verimli tarım arazileri ve su kay­nakları çevresi şehirlerin kurulmasında tercih edilen yerler olmuştur. M.Ö. 3000'li yıllarda Nil Vadisi, Mezo­potamya ve Akdeniz Havzası'nda ilk şehirler ortaya çık­mıştır. Bunu M.Ö. 2000'li yıllarında Kuzey Çin'de, Güney ve Güneydoğu Asya'nın akarsu vadilerinde or­taya çıkan şehirleşme hareketleri takip etmiştir. İn­giltere'de ortaya çıkan Sanayi Devrimi ise modern şe­hirleşme sürecini hızlandıran önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme­miştir?
Doğru Cevap: "E" Doğal ya da beşeri faktörlerin şehirsel fonksiyonu değiştirip değiştirmediğine
Soru Açıklaması
7.
İstanbul, Roma ve Ati na şehirlerinin benzer olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yerleşim alanının eski dönemlerden bu yana kul-lanılması
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
Avrupa'nın önemli sanayi bölgelerinden biri olan Ruhr Havzası'nda, 18. yüzyılda küçük bir köy olan Essen, çevredeki zengin kömür ve demir yataklarının işlet­meye açılmasıyla birlikte hızlı bir değişim sürecine gir­miştir. Nüfusu sürekli artan ve sanayileşen Essen, za­manla büyük bir şehir statüsüne erişmiştir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin ge­lişim süreci Essen'inkiyle daha çok benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "D" Manchester
Soru Açıklaması
10.
1- Birinci ve İkinci Dünya Savaşı

2- Nüfusun artması

3- Sanayi Devrimi

4- İklim değişiklikleri

Yukarıdakilerden hangileri, şehirleşme oranının artmasında doğrudan etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.