AYT Coğrafya: Nüfus Politikaları TEST - 2


Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Nüfus Politikaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nüfus Politikaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Nüfus Politikaları TEST - 2
1.
Nüfus politikasını başarılı bir şekilde uygulayan ülkelerde öncelikle aşağıdakilerden hangisinde değişme gözlenir?
Doğru Cevap: "C" Nüfus artış hızı
Soru Açıklaması
2.
Nüfus politikaları, ülkelerin ekonomik koşullarıyla iliş­kili olarak değişebilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğum oranını artırmayı amaçlayan politikalar uyguladığı ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
3.
Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllar­da nüfus piramidi geniş tabanlı iken 1980'Ii yıllardan sonra nüfus piramidinin tabanı daralmış ve tavanı ge­nişlemeye başlamıştır.

Bu durum, Japonya ile ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisini doğrular?
Doğru Cevap: "E" Nüfus artış hızının azaldığını
Soru Açıklaması
4.


1- nüfus artış hızları,

2- yaşa göre çalışan nüfus oranı,

3- aritmetik nüfus yoğunluğu,

4- genç nüfus oranı

özelliklerinden hangileri hakkında bilgi edinilebi­lir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 4
Soru Açıklaması
5.
2016 yılına kadar Çin'de, şehirlerde yaşayan ailelerin birden fazla çocuk yapması durumunda ek vergiler alın­makta, buna karşın isveç'te son yıllarda doğum oranının artırılması devlet tarafından teşvik edilmektedir.

Bu durum Çin ve İsveç'in hangi bakımından farklı olmalarının bir sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Uygulanan nüfus politikası
Soru Açıklaması
6.
"Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonuna kadar nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamasının nedenlerinden biri ....................................... "

Yukarıdaki parçada boş bırakılan alanın aşağıda­kilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur?
Doğru Cevap: "B" nüfusun askeri bir güç olarak görülmesidir.
Soru Açıklaması
7.
Fransa'da 1985 yılından bu yana bebek ve çocuk afişleriyle kampanyaların sürdürülmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfus artış hızını artırmak
Soru Açıklaması
8.


Bu ülkenin nüfus piramidinde görülen değişim, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Nüfus artış hızını azaltan politikalar uygulamasıyla
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Çin'de 1950'Ii yıllara kadar nüfusun çokluğu bir güç olarak görüldüğü için yayılma politikası uygulanmış ve nüfus artışı teşvik edilmiştir. Fakat 1953 yılı nüfus sayımının sonuçları beklenenden yüksek çıktığı için ülke genelinde doğum kontrolü kampanyaları başla­tılmıştır.

Bu durum, nüfus politikalarının aşağıdaki özellik­lerinden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Zaman içinde değişebildiğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.