AYT Coğrafya: Nüfus Politikaları TEST - 1


Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Nüfus Politikaları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nüfus Politikaları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nüfus Politikaları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Nüfus Politikaları TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisinin nüfus politikaları üze­rinde etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Sanayi kollarının
Soru Açıklaması
2.
Dünyadaki birçok ülke nüfus yapısını, öz kaynaklarını ve ekonomik durumunu dikkate alarak nüfus politikası uygular. Nüfus politikaları ülkelere göre farklılık göste­rebilirken, bir ülke yıllara göre de farklı politikalar uy­gulayabilmektedir.

Buna göre, ülkeleri nüfus politikaları uygulamaya yönelten temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nüfus artış hızının sürdürülebilir kalkınmaya uyumunu sağlamak
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
1- Aile planlamasını yaygınlaştırması

2- Çocuk sayısına göre ek vergiler alması

3- Evlenme yaşını yükseltmesi

4- Ücretli doğum izni süresini uzatması

Nüfus artış hızını azaltmaya çalışan ülkelerin yu­karıdakilerden hangilerini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 4
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkenin nüfusu yıldan yıla azaldığından, bu ülkelerde nüfus artış hızını yükselt­meye yönelik politikalar uygulanmaktadır.

Ülkelerin bu politikaları uygulama zorunluluğunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Genç nüfus oranının azalması
Soru Açıklaması
8.


Bu ülkenin nüfus piramitleri incelendiğinde, 1980 yılına göre 2018 yılında aşağıdaki özelliklerinden hangisinde azalma olduğu kesindir?
Doğru Cevap: "A" Yaşlı nüfus oranı
Soru Açıklaması
9.
Bir ülkenin yayımlanmış nüfus politikaları içeri­sinde "Toplumların kalıcı olabilmeleri, o toplumun nü­fus miktarına ve kalitesine bağlıdır." sözünün yer al­ması nüfusun hangi özelliğini vurgular?
Doğru Cevap: "D" Niceliği ve niteliğini
Soru Açıklaması
10.
Nüfusu korumak ve niteliğini iyileştirmeye yönelik uy­gulanan politikalar, genellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür nüfus politikalarını uygulamakta olan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.